ENG
 
     
     
     
 

Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje

Prostorska urejenost

Stalnost oblike

Sledenje likom

Vrisovanje

Velike tiskane črke

Male tiskane črke

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

 

Program sestavlja 7 kompletov grafomotoričnih vaj. Posamezni kompleti, ki zajemajo od 5 do 11 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu), vsebujejo različne vrste grafomotoričnih vaj, primernih za spodbujanje senzorne integracije ter urjenje grafomotoričnih spretnosti.

Naročniki lahko naročijo posamezne komplete, ali pa program v celoti. Celotni program zajema vseh sedem kompletov, skupaj 56 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu) in več kot 4.500 delovnih listov.

Vstopna stran za naročnike programa.

 

Program v celoti

 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Vsebina programa:

 • 7 kompletov nalog,
 • 56 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 4.500 delovnih listov,
 • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.

Vsak izmed sedmih kompletov vsebuje predstavitveni zvezek. Celoten program zajema več kot 4.500 delovnih listov, razdeljenih v 56 e-delovnih zvezkov. Delovni zvezki so sestavljeni tako, da omogočajo primerno izbiro in prilagajanje dejavnosti in nalog različnim otrokom z različno razvito senzorno integracijo, vizualno-motoričnim nadzorom ter grafomotoričnimi spretnostmi.

Naročniki celotnega programa prejmejo škatlo, v kateri je sedem predstavitvenih zvezkov in geslo za dostop do delovnih zvezkov. Geslo naročnikom omogoča neomejeno uporabo in tiskanje vseh delovnih zvezkov in poljubnega števila delovnih listov za lastno uporabo.

 

Cena z uporabnino celotnega programa za vrtce in šole je 276,00 EUR.

Naročilnica za vrtce in šole

V ceno celotnega programa je vključenih vseh 56 e-delovnih zvezkov (skupaj 4.500 delovnih listov, ter neomejena uporaba in razmnoževanje za potrebe otrok/učencev posamezne šole oziroma vrtca).

 

Program po posameznih kompletih

Posamezni kompleti v Programu za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti:

 

Komplet: Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Vsebina kompleta:

 • predstavitveni zvezek,
 • 10 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 690 delovnih listov,
 • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.

Cena kompleta: 50,70 EUR.

Naročilnica za vrtce in šole

 

 

Komplet: Prostorska urejenost

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Vsebina kompleta:

 • predstavitveni zvezek,
 • 5 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 490 delovnih listov,
 • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.

Cena kompleta: 34,70 EUR.

Naročilnica za vrtce in šole

 

 

Komplet: Stalnost oblike

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Vsebina kompleta:

 • predstavitveni zvezek,
 • 6 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 380 delovnih listov,
 • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.

Cena kompleta: 33,40 EUR.

Naročilnica za vrtce in šole

 

 

Komplet: Sledenje likom

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Vsebina kompleta:

 • predstavitveni zvezek,
 • 7 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 420 delovnih listov,
 • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.

Cena kompleta: 36,60 EUR.

Naročilnica za vrtce in šole

 

 

Komplet: Vrisovanje

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Vsebina kompleta:

 • predstavitveni zvezek,
 • 6 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 570 delovnih listov,
 • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.

Cena kompleta: 39,10 EUR.

Naročilnica za vrtce in šole

 

 

Komplet: Velike tiskane črke

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Vsebina kompleta:

 • predstavitveni zvezek,
 • 11 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 920 delovnih listov,
 • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.

Cena kompleta: 59,60 EUR.

Naročilnica za vrtce in šole

 

 

Komplet: Male tiskane črke

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Vsebina kompleta:

 • predstavitveni zvezek,
 • 11 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 1000 delovnih listov,
 • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.

Cena kompleta: 62,00 EUR.

Naročilnica za vrtce in šole

 


     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

 

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si