ENG
 
     
     
     
 

Dr. Kristijan Musek Lešnik o šolstvu

Izbrani prispevki o šolstvu

Izbrana predavanja za ravnatelje, učitelje in starše

Vprašanja za prihodnost osnovne šole (2011)

Nekateri podatki iz mednarodnih raziskav

Kdaj in zakaj sta nastali dve knjigi v letu 2011?

Siva knjiga o osnovni šoli v Republiki Sloveniji (2011)

Bajke in povesti o devetletki (2011)

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

Bajke in povesti o devetletki

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

Obseg: 154 strani

Izid: 2011

Opozorilo: Knjiga ne grize učiteljev, ravnateljev, staršev in učencev. Je pa zelo ostra do tistih, ki so v zadnjih letih vodili šolsko politiko in reformo osnovne šole v Sloveniji.

Na spodnjih povezavah lahko dostopate do vsebine knjige v celoti.

Kazalo

Uvod

Mit št. 1: Prenova osnovne šole je bila odlično načrtovana, pripravljena in izpeljana!

Mit št. 2: Slovenska osnovna šola je danes primerljiva z državami s kakovostnim šolskim sistemom!

Mit št. 3: Uvajanje devetletke je vplivalo na izboljšanje pismenosti slovenskih otrok!

Mit št. 4: Šolarji se v devetletki naučijo več in dobijo več znanja kot v stari osemletki!

Mit št. 5: Znanje šolarjev v devetletki je primerljivo, celo boljše od vrstnikov v razvitih državah!

Mit št. 6: Slovenski šolarji so v devetletki za svoje znanje primerno ocenjeni!

Mit št. 7: Številčno ocenjevanje “vzgojnih predmetov” je smiselno in koristno!

Mit št. 8: Devetletka omogoča enake in pravične možnosti deklicam in dečkom!

Mit št. 9: Devetletka vsem šolarjem omogoča enake možnosti izobraževanja!

Mit št. 10: Šolarji v devetletki razvijajo pozitiven odnos do znanja in do učenja in imajo radi šolo!

Mit št. 11: Devetletka spodbuja sposobnosti samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja pri učencih!

Mit št. 12: Slovenski šolarji so mehkužci: pravijo, da so obremenjeni, v resnici pa niso!

Mit št. 13: Devetletka ni storilnostno naravnana!

Mit št. 14: Šola mora učencem dati več kot zmorejo!

Mit št. 15: Nivojski pouk v slovenskih šolah je tako dober in koristen, da ga je smiselno ohraniti, ali celo razširiti!

Mit št. 16: Nivojski pouk vodi k ustvarjanju nadpovprečno nadarjenih!

Mit št. 17: Slovenski učbeniki so med najboljšimi v evropi!

Mit št. 18: Brez delovnih zvezkov ni kakovostnega pouka!

Mit št. 19: Pa kaj, če naši šolarji znajo malo; važno je, da gre drugim (recimo ameriškim šolarjem) še šlabše!

Mit št. 20: Slovenska šolska stroka trdno stoji za devetletko!

Mit št. 21: Slovenska “šolska stroka” je vedno dosledna, ko govori o pomembnih šolskih vprašanjih!

Mit št. 22: Slovenska “šolska stroka” je vedno objektivna, ko govori o pomembnih šolskih vprašanjih!

Mit št. 23: “Šolska stroka” v svoje odločitve vključuje praktike in upošteva njihove predloge!

Mit št. 24: Nova bela knjiga prinaša jasno analizo stanja slovenske šole in vizijo razvoja šolskega sistema!

Epilog

Viri, literatura

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2006, 2011, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si