ENG
 
     
     
     
 

Dr. Kristijan Musek Lešnik o šolstvu

Izbrani prispevki o šolstvu

Izbrana predavanja za ravnatelje, učitelje in starše

Vprašanja za prihodnost osnovne šole (2011)

Nekateri podatki iz mednarodnih raziskav

Kdaj in zakaj sta nastali dve knjigi v letu 2011?

Siva knjiga o osnovni šoli v Republiki Sloveniji (2011)

Bajke in povesti o devetletki (2011)

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

Siva knjiga o osnovni šoli v Republiki Sloveniji

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

Obseg: 198 strani

Izid: 2011

Opozorilo: Knjiga ne grize učiteljev, ravnateljev, staršev in učencev. Je pa zelo ostra do tistih, ki so v zadnjih letih vodili šolsko politiko in reformo osnovne šole v Sloveniji.

Na spodnjih povezavah lahko dostopate do vsebine knjige v celoti.

Kazalo in predgovor

Uvod

Poglavje 1: Cilj šolske prenove: doseči mednarodno primerljive standarde in raven znanja!

Poglavje 2: Cilj šolske prenove: povečati kakovost in trajnost pridobljenega znanja!

Poglavje 3: Cilj šolske prenove: izboljšati funkcionalno pismenost; usposobiti učence za učinkovito in kakovostno komunikacijo v materinščini!

Poglavje 4: Cilj šolske prenove: razvijati sposobnosti samostojnega ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja!

Poglavje 5: Cilj šolske prenove: preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev!

Poglavje 6: Cilj šolske prenove: povečati stopnjo vključenosti otrok, mladine in odraslih v izobraževanje in povečati stopnjo prehodnosti ob nezmanjšani kakovosti: z večjo motivacijo za izobraževanje!

Epilog

Viri, literatura

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2006, 2011, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si