ENG
 
     
     
     
 

Priročniki in gradiva za delo z otroki in mladostniki

1. TRILETJE

Samozavedanje

Mi in čustva

Mi in drugi

Mi, čuti in čutila

2. TRILETJE

Samopodoba, smovrednotenje

Občutki in čustva - 1. del

Občutki in čustva - 2. del

Mi in drugi - 1. del

Mi in drugi - 2. del

Učinkovito vedenje

3. TRILETJE

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 1. del

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 2. del

Občutki in čustva

Mi in naši odnosi - 1. del

Mi in naši odnosi - 2. del

Vrednote in moralna načela

Učinkovito vedenje

Misli za razmišljanje

 

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

Zbirka dejavnosti za 3. triletje osnovne šole:

SAMOPODOBA, SAMOVREDNOTENJE, IDENTITETA, CILJI - 2. del

(2. izdaja - 2014)

 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Priročnik vključuje 40 delovnih listov.

48 strani.

Izid: 2007 (prva izdaja), 2014 (druga izdaja)

 

Ogled uvodnih strani priročnika

“Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji” je zbirka dejavnosti z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje samozavedanja, odnosa do sebe, pozitivne samopodbe, samovrednotenja in razvoja identitete učencev v tretjem triletju osnovne šole.

Vsebina zbirke:

 • izbor različnih dejavnosti za spodbujanuje samozavedanja, pozitivne samopodobe, pozitivnega samovrednotenja, razvoja identitete in razvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev
 • 40 delovnih listov
 

Spodbujanje samozavedanja

Spodbujanje pozitivne samopodobe

Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje razvoja identitete

Spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in uresničevanja ciljev

Kazalo dejavnosti:

 1. Moji junaki
 2. Kdo verjame vame
 3. Razstavljanje ciljev v manjše
 4. Kako močan sem - kako močna sem
 5. Včasih tveganje pomaga
 6. Nezdravo tveganje
 7. Ali sem res tako obupen pri tem
 8. Razmišljanje o lepih stvareh
 9. Pohvale
 10. Vsi smo posebni in enkratni
 11. Samozavest
 12. Gradimo svojo samozavest
 13. Zanašanje na sebe
 14. Tudi opravila in obveznosti so lahko zabavne
 15. Naše vloge v družinah
 16. Sprejemanje in zavračanje
 17. Značke za sošolce
 18. Pozitivno gledanje na stvari
 19. Oblački za spodbudo
 20. Oblački za pohvalo
 21. Ključ do uspeha
 22. Neodvisnost
 23. Kaj mi gre dobro
 24. Kako zanimivo pripovedujem
 25. Ali pritegnem ali odvračam druge
 26. Pomemben cilj
 27. Voditeljske sposobnosti in spretnosti
 28. Kaj mislim o mojem delu
 29. Posredovanje pri reševanju konflikta
 30. Kako dobro mi gre

Namen zbirke:

Spodbujanje samozavedanja pri učencih, njihove pozitivne samopodobe, pozitivnega samovrednotenja, razvoja identitete in razvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev.

Zbirka dejavnosti “Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji” omogoča uporabo v razredu v okviru razrednih ur, ali različnih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic. Primerna je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih sklopov, ali za projektno delo. Dejavnosti v zbirki omogočajo:

 • individualno delo in razmišljanje,
 • delo, razmišljanje in pogovor v manjših skupinah, ali
 • delo, razmišljanje in pogovor v celem razredu.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega zbirka dejavnosti:

 • samozavedanje
 • pozitivna samopodoba
 • pozitivno samovrednotenje
 • razvoj identitete
 • razvoj kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev

Izbor primernih tem za starost in izkušnje otrok in učencev

Zbirka dejavnosti zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v drugem triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših učencih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost.
Širok in delovnih listov omogoča izbiro vsebin, ki so najbližje izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Odprtost, širina, avtonomija pri izboru in načrtovanju dejavnosti

Vsebina mape je odprta in pri načrtovanju dejavnosti dopušča široko avtonomijo in ustvarjalnost. Poleg osnovne uporabe delovnih listov odpira različne druge možnosti:

 • razvoj novih, inovativnih dejavnosti na podlagi delovnih listov iz mape,
 • nadgradnja posamezne dejavnosti in delovnega lista s pogovorom o tem, zakaj so stvari, o katerih se pogovarjate, pomembne za življenje,
 • spodbujanje razmišljanja o tem, zakaj sami sebe včasih vidimo drugače kot drugi ljudje, ki nas ne poznajo tako dobro in ne poznajo vseh naših želja in motivov,
 • spodbujanje razmišljanja o tem, kako se odnos, ki ga imamo do sebe, povezuje z odnosom, ki ga imamo do drugih,
 • navezovanje dejavnosti in razmišljanja na aktualne teme, vprašanja, probleme pri posameznih učencih ali v razredu in
 • številne druge možnosti.

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si