ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

Priročnik z delovnimi listi za prvo triletje OŠ:

SAMOZAVEDANJE, SAMOVREDNOTENJE, POZITIVNA SAMOPODOBA (6 DO 8 LET)

 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Priročnik + 95 delovnih listov v kartonastem ovitku.

68 strani.

56 dejavnosti za spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, spodbujanje prosocialnega vedenja ter uravnavanje neprimernega vedenja.

95 delovnih listov za izvajanje dejavnosti.

Izid: 2011

Cena: 28,00 EUR

Ogled uvodnih in nekaterih izbranih strani priročnika

 

Samopodba in samovrednotenje pomembno vplivata na kakovost življenja otrok in odraslih in na odnose z različnimi ljudmi. Pozitivna samopodoba in samovrednotenje lahko vodita k razvijanju bolj učinkovitih medosebnih spretnosti, k razvoju boljših in zdravih medosebnih odnosov, k večjemu zaupanju vase in motivaciji pri soočanju z različnimi življenjskimi izzivi.

Temelji samopodobe in samovrednotenja se vzpostavijo že v zgodnjem otroštvu. Čeprav se najbolj intenzivno oblikujeta in razvijata v otroških in mladostniških letih, so vplivi izkušenj iz teh daljnosežni in vplivajo na življenje in življenjske poti tudi potem, ko otrok že zdavnaj odraste.

Osrednje vsebine priročnika se nanašajo na:

  • Usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju o sebi in o svojih lastnostih in potencialih.
    Usmerjanje k razvijanju pozitivnega odnosa do sebe.
  • Usmerjanje k razmišljanju o pomenu zastavljanja in uresničevanja ciljev.
  • Spodbujanje razvoja samozavedanja, pozitivne samopodobe, samovrednotenja, jasne identitete in kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev.
 

Cilji priročnika

Spodbujanje samozavedanja

Spodbujanje pozitivne samopodobe

Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje razvoja identitete

Namen priročnika

Priročnik z gradivi in delovnimi listi učiteljem in svetovalnim delavcem omogoča pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje samozavedanja, pozitivnega samovrednotenja in izgradnje pozitivne samopodobe otrok in učencev v prvem triletju osnovne šole.

Uporaba priročnika

Priročnik vsebuje dejavnosti, gradiva in delovne liste, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo različnih dejavnosti, ali organiziranje celostnih vsebinskih sklopov. Zbrane dejavnosti, naloge, delavnice in igre so uporabne v okviru različnih šolskih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela. Potekajo lahko v celem razredu, v večjih ali v manjših skupinah, ali s posameznimi otroki.

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si