ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

PREPOZNAVANJE ŽRTEV NASILNEGA VEDENJA V ŠOLI ALI V SKUPINI

Priročnik z VPRAŠALNIKI:

PŽNV-BA Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja - besedna agresivnost

PŽNV-TA Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja - telesna agresivnost

PŽNV-PA Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja - posredna agresivnost

PŽNV-24 Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja - daljša oblika

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik

32 strani

8 odgovornih listov za razmnoževanje

Cena: 26.00 EUR

 

Osnovni podatki o vprašalnikih

Kategorija: vprašalnike uporabljajo učitelji, psihologi, ali drugi strokovnjaki (pedagogi, specialni pedagogi, idr.)

Starostni razpon: 8 do 18 let

Število postavk:10 (krajši vprašalniki), 24 (daljši vprašalnik)

Čas izponjevanja:5 do 10 minut (krajši vprašalniki), do 15 minut (daljši vprašalnik)

Čas vrednotenja:do 5 minut (krajši vprašalniki), do 10 minut (daljši vprašalnik)

Izpolnjevanje vprašalnika: individualno ali skupinsko; vprašalnik izpolnjujejo učenci, otroci, mladostniki (člani razreda oziroma skupine) sami, ali v obliki usmerjenega razgovora.

Agresivno in nasilno vedenje vrstnikov je v nekaterih današnjih šolah in vrstniških skupinah tako razširjeno, da za šole in skupnost vsak dan predstavlja pomemben problem, otrokom in mladostnikom, ki ga doživljajo, pa povzroča neprijetne občutke, strahove in stres. Nasilno vedenje je velikokrat uperjeno proti tistim, ki se zaradi različnih vzrokov najtežje ubranijo pred njim, ponavljajoče neprijetne izkušnje pa lahko pomembno vplivajo na otrokovo oziroma mladostnikovo socialno in duševno blagostanje; zato je prepoznavanje žrtev vrstniškega (in drugega) nasilja in agresivnega vedenja prvi korak na poti k reševanju njihovih težav. Pri tem je pomembno, da smo enako pozorni na različne oblike nasilja in agresivnosti: v zadnjih letih smo namreč priče porastu nekaterih prikritih oblik nasilja, ki so manj očitne kot neposredno telesno nasilje, zato pa za žrtve nič manj boleče in dolgoročno škodljive

Vprašalniki PŽNV so namenjeni ugotavljanju in prepoznavanju tistih članov razreda (ali druge skupine otrok oziroma mladostnikov) ki jih ogroža agresivno vedenje sošolcev, vrstnikov in drugih. Vprašalniki omogočajo prepoznavanje učencev, otrok, oziroma mladostnikov, ki so pogostejše žrtve besedne, telesne, ali posredne agresivnosti vrstnikov.

Vprašalnike uporabljamo v razredu oziroma v skupini, ali pri individualnih pogovorih; poleg učencev oziroma članov skupine (razreda) jih lahko izpolnjujejo tudi drugi, ki skupino dobro poznajo. Namenjeni so učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom kot pripomoček za prepoznavanje otrok in mladostnikov, ki so bolj izpostavljeni različnim oblikam nasilja in agresivnosti s strani sošolcev oziroma vrstnikov in najbolj potrebujejo ustrezno podporo, pomoč in ukrepanje.

Vprašalniki omogočajo vpogled v odnose in dogajanje v razredu (skupini) s strani udeležencev oziroma članov. Na ta način z njimi pridobimo vpogled tudi v tisti del skupinske dinamike, ki je lahko zunanjim opazovalcem (npr. učiteljem, svetovalnim delavcem) manj očiten ali prikrit.

Vprašalniki so namenjeni splošni oceni izpostavljenosti in ogroženosti posameznikov v razredu oziroma skupini. Če odgovori izpostavijo nekatere posameznike kot bolj pogoste žrtve katere koli oblike agresivnosti, je smiselno razmisliti o poglobljenem pogovoru, analizi in obravnavi njihovih težav z agresivnim in nasilnim vedenjem vrstnikov.

Vprašalniki PŽNV se uporabljajo pri otrocih od 8. leta starosti naprej. Pri mlajših otrocih lahko poteka izpolnjevanje vprašalnika v obliki strukturiranega intervjuja, odgovorni list pa izpolnjuje učitelj ali svetovalni delavec, ki otroka oziroma učenca vodi od vprašanja do vprašanja.

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si