ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

Priročniki in gradiva za delo z otroki in mladostniki ABC.ED

Od leta 2007 naprej je v okviru programa ABC.ED (oziroma ABC.VIZ) izšlo več kot 100 delovnih zvezkov, priročnikov in drugih gradiv za delo z otroki in mladostniki.

 

Februar 2016

Februarja 2015 izide 2. prenovljena in posodobljena izdaja treh priročnikov z lestvicami za spremljanje težavnega vedenja pri otrocih in najstnikih. Lestvice so namenjene šolskim svetovalnim delavcem, svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom. Uporabljajo se za prepoznavanje težav in kot orodje v začetnem procesu načrtovanja učinkovitih strategij za pomoč otrokom in najstnikom s težavami na različnih področjih.

 

LESTVICA ZNAKOV HIPERAKTIVNEGA VEDENJA je uporabna kot pripomoček za prepoznavanje otrok, ki imajo težave z obvladovanjem impulzov, nemirnostjo in hiperaktivnim vedenjem, in kot orodje v začetnem procesu načrtovanja učinkovitih strategij za pomoč tem otrokom.

Podrobnejša predstavitev lestvice

Kategorija: lestvico lahko uporablja šolski psiholog, šolski svetovalni delavec, ali drug strokovnjak na področju svetovanja otrokom in mladostnikom

Starostni razpon: od 6 let naprej

Število postavk: 10

Število različic lestvice: 12

 

 

LESTVICA ZNAKOV TEŽAV S POZORNOSTJO je namenjena beleženju znakov težav s pozornostjo pri otrocih in mladostnikih. Beleži nekatera vedenja, ki se lahko povezujejo s težavami pri koncentraciji in osredotočanju na posamezne dejavnosti; kadar so bolj izražena pa tudi z motnjami pozornosti. Odgovorni list izpolnjuje učitelj, starš ali drug odrasel, ki dobro pozna otroka oziroma najstnikain njegovo vsakdanje vedenje.

Podrobnejša predstavitev lestvice

Kategorija: lestvico lahko uporablja šolski psiholog, šolski svetovalni delavec, ali drug strokovnjak na področju svetovanja otrokom in mladostnikom

Starostni razpon: od 6 let naprej

Število postavk: 13

Število različic lestvice: 12

 

 

LESTVICA ZNAKOV OPOZICIONALNEGA / KLJUBOVALNEGA VEDENJA se osredotoča se na nekatera vedenja, ki se povezujejo z motečo, pretirano opozicionalnostjo, kljubovalnostjo. Uporabna je kot pripomoček za prepoznavanje otrok in mladostnikov, ki bi lahko imeli težave z obvladovanjem opozicionalnega oziroma kljubovalnega vedenja.

Podrobnejša predstavitev lestvice

Kategorija: lestvico lahko uporablja šolski psiholog, šolski svetovalni delavec, ali drug strokovnjak na področju svetovanja otrokom in mladostnikom

Starostni razpon: od 8 let naprej

Število postavk: 10

Število različic lestvice: 12

 

Januar 2016

 

Januarja 2015 je izšel koplet komplet priročnikov, namenjenih načrtovanju in izvedbi raziskave nasilja na šoli Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki.

Komplet priročnikov je namenjen pripravi vprašalnikov, s katerimi lahko pridobimo podroben vpogled v odnos do nasilja in v posamezne pojave nasilja v posamezni šoli. Zajema ločene priročnike s priporočili za pripravo vprašalnikov, namenjenim različnim pomembnim skupinam udeležencev šolskega procesa, s pomočjo katerih lahko šola pridobi celosten vpogled v morebitne pojave nasilja.

Priročniki, ki so nastali na podlagi izkušenj v slovenskih šolah, vam bodo pomagali izbrati in pripraviti primerna vprašanja za različne skupine udeležencev šolskega procesa (mlajši učenci, starejši učenci, zaposleni, starši).

 

 

Tudi druga pomembna novost je namenjena prepoznavanju in preprečevanju nasilja v šolah. Komplet Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci zajema sedem razlilčnih priročnikov, ki so bili doslej dosegljivi zgolj šolam-naročnikom spletnega portala abc.viz v elektronski obliki.

Z novim kompletom je večina priročnikov prvič na razpolago vsem šolam v tiskani obliki.

 

 

 

 

Tretja novost komplet: Lestvice samopodobe zajema štiri različne priročnike. Lestvice samopodobe SP so namenjene psihologom, šolskim svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom kot orodje za vpogled v različne vidike samopodobe oziroma samovrednotenja otrok in mladostnikov (telesni videz, družinski odnosi, šola, socialni odnosi).

Uporabne so kot pripomočki za prepoznavanje otrok in mladostnikov, ki bi lahko imeli težave na različnih področjih samopodobe.

Tudi ti priročniki so bili doslej dosegljivi zgolj šolam-naročnikom spletnega portala abc.viz v elektronski obliki; z novim kompletom so prvič na razpolago vsem šolam v tiskani obliki.

 

April 2015

 

Aprila 2015 je izšel koplet treh gradiv za spodbujanje samozavedanja, samospoštovanja in razumevanja drugih pri otrocih in najstnikih starih od 7 do 16 let.

Kompleti za delo z otroki in mladostniki starimi od 7 do 16 let za učitelje razrednega pouka, razrednike, svetovalne delavce, učitelje OPB inizvajalce DSP so namenjeni usmerjanju pozornosti otrok na pozitivne lastnosti in poteze pri sebi in pri drugih.

Kompleti zajemajo različno število osebnih lastnosti oziroma pridevnikov s pozitivno konotacijo, ki opisujejo ljudi in njihovo vedenje.

Kompleti omogočajo različne dejavnosti v večjih skupinah (razred), manjših skupinah, ali pa individualno delo s posameznim otrokom oziroma najstnikom.

   

 

Oktober 2014

Zaradi pogosto izraženih želj strokovnih delavcev in učiteljev po ponovni tiskani izdaji smo se v letu 2014 odločili za drugo izdajo zbirke priročnikov, ki je prvič izšla leta 2007 pod skupnim imenom “DIDAKTIČNE MAPE”. 2. izdaja priročnikov bo postopoma na voljo brezplačno v elektronski obliki (.pdf), ki imogoča razmnoževanje delovnih listov.

 

Maj 2014

 

Maja 2014 je izšel Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti, najbolj obsežen in celovit tovrsten program ne le v Sloveniji, pač pa v svetovnem merilu.

Program zajema 56 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu), razdeljenih v 7 kompletov nalog, skupaj pa več kot 4.500 delovnih listov.

 

Maj 2014

Od maja 2014 sta v novi obliki dostopna kompleta Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna sampodoba (6 do 8 let) ter Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let). Pri obeh smo upoštevali predloge uporabnikov, ki so želeli, da bi bili priročnikoma dodani delovni listi v fizični obliki, saj lahko pri pogosti uporabi in kopiranju pride do poškodb priročnika. Zato se oba priročnika odslej nahajata v priročni kartonasti embalaži skupaj z vsemi pripadajočimi delovnimi listi. Tudi nadaljnji priročniki bodo izhajali v takšni obliki.

 

SAMOZAVEDANJE, SAMOVREDNOTENJE, POZITIVNA SAMOPODOBA (6 DO 8 LET)

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Priročnik + 95 delovnih listov v kartonastem ovitku.

     

 

VEDENJE, TAKŠNO IN DRUGAČNO (9 DO 11 LET)

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Priročnik + 168 delovnih listov v kartonastem ovitku.

 

Drugi priročniki in gradiva:

     

 

LESTVICE POZITIVNEGA SAMOVREDNOTENJA

Priročnik z LESTVICAMI:

LPS-SOS Lestvica pozitivnega samovrednotenja Splošen odnos do sebe

LPS-DU Lestvica pozitivnega samovrednotenja Dosežki in uspehi

LPS-TV Lestvica pozitivnega samovrednotenja Telesni videz

     
 

PREPOZNAVANJE ŽRTEV NASILNEGA VEDENJA V ŠOLI ALI V SKUPINI

Priročnik z VPRAŠALNIKI:

PŽNV-BA Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja - besedna agresivnost

PŽNV-TA Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja - telesna agresivnost

PŽNV-PA Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja - posredna agresivnost

PŽNV-24 Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja - daljša oblika

 

ZBIRKA PRIROČNIKOV ZA 1., 2. IN 3.TRILETJE OSNOVNE ŠOLE

1. triletje

 
Priročnik bo na razpolago za brezplačno uporabo
Priročnik bo na razpolago za brezplačno uporabo
Priročnik bo na razpolago za brezplačno uporabo

2. triletje

Priročnik bo na razpolago za brezplačno uporabo
Priročnik bo na razpolago za brezplačno uporabo
Priročnik bo na razpolago za brezplačno uporabo

Priročnik bo na razpolago za brezplačno uporabo
Priročnik bo na razpolago za brezplačno uporabo

3. triletje

Priročnik bo na razpolago za brezplačno uporabo
Priročnik bo na razpolago za brezplačno uporabo
Priročnik bo na razpolago za brezplačno uporabo

Priročnik bo na razpolago za brezplačno uporabo
Priročnik bo na razpolago za brezplačno uporabo
Priročnik bo na razpolago za brezplačno uporabo
Priročnik bo na razpolago za brezplačno uporabo

 

Posamezni kompleti v Programu za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti:

 

Komplet: Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje

Vsebina kompleta:

 • predstavitveni zvezek,
 • 10 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 690 delovnih listov,
 • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.
     
 

Komplet: Prostorska urejenost

Vsebina kompleta:

 • predstavitveni zvezek,
 • 5 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 490 delovnih listov,
 • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.
     
 

Komplet: Stalnost oblike

Vsebina kompleta:

 • predstavitveni zvezek,
 • 6 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 380 delovnih listov,
 • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.
     
 

Komplet: Sledenje likom

Vsebina kompleta:

 • predstavitveni zvezek,
 • 7 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 420 delovnih listov,
 • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.
     
 

Komplet: Vrisovanje

Vsebina kompleta:

 • predstavitveni zvezek,
 • 6 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 570 delovnih listov,
 • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.
     
 

Komplet: Velike tiskane črke

Vsebina kompleta:

 • predstavitveni zvezek,
 • 11 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 920 delovnih listov,
 • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.
     
 

Komplet: Male tiskane črke

Vsebina kompleta:

 • predstavitveni zvezek,
 • 11 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 1000 delovnih listov,
 • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.
     
     

 

 

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si