ENG
 
     
     
     
 

Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje

Prostorska urejenost

Stalnost oblike

Sledenje likom

Vrisovanje

Velike tiskane črke

Male tiskane črke

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

 

Komplet: Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Cena kompleta: 50,70 EUR. Naročilnica

Vsebina kompleta:

  • predstavitveni zvezek,
  • 10 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 690 delovnih listov,
  • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.

Komplet vsebuje predstavitveni zvezek in več kot 690 delovnih listov, razdeljenih v 10 e-delovnih zvezkov. Delovni zvezki so sestavljeni tako, da omogočajo primerno izbiro in prilagajanje dejavnosti in nalog različnim otrokom z različno razvito senzorno integracijo, vizualno-motoričnim nadzorom ter grafomotoričnimi spretnostmi.

Naročniki kompleta prejmejo uvodni proročnik, kratke predstavitve delovnih zvezkov in geslo za dostop do delovnih zvezkov, ki omogoča uporabo in tiskanje vseh delovnih zvezkov in poljubnega števila delovnih listov.

Grafomotorične vaje so različne dejavnosti tipa pisalo-papir, ki so namenjene spodbujanju drobnogibalnih spretnosti roke, izboljšanju koordinacije oko – roka, spodbujanju pozornosti in natančnosti. Tovrstne vaje ne prispevajo le k utrjevanju spretnosti, ki jih potrebujemo za pisanje, pač pa spodbujajo razvoj drobnogibalnih spretnosti, ki jih potrebujemo tudi pri številnih drugih dejavnostih, kjer pridejo do izraza drobni gibi in občutljiva koordinacija med očmi in rokami.

Sledenje je pomembna aktivnost pri spodbujanju koordinacije oko - roka. Ko s svinčnikom ali drugim risalom sledi narisani predlogi, otrok s pogledom sproti primerja napredujočo risbo z osnovno predlogo. Pri tem se utrjuje nadzor nad drobnimi gibi roke s katerimi otrok nadzira gibanje piosala in se krepi vizualno motorična integracija. Naloge sledenja so pomembne za pridobivanje spretnosti, ki igrajo pomembno vlogo pri razvoju pisanja, risanja in drugih drobno gibalnih spretnosti.

Povezovanje je pomembna aktivnost pri spodbujanju koordinacije oko - roka. Ko otrok s čim bolj ravno črto povezuje dve piki ali niz pik, mora med risanjem s pogledom sproti slediti napredujoči črti in njeno smer primerjati ter jo po potrebi prilagajati ciljni piki. Med risanjem se krepi nadzor nad drobnimi gibi roke s katerimi otrok nadzira gibanje pisala od začetne do ciljne pike.

Prerisovanje je pomembna aktivnost pri spodbujanju koordinacije oko - roka. Ko otrok s pogledom sledi napredujoči risbi in jo primerja z osnovno predlogo, se krepi nadzor nad drobnimi gibi roke s katerimi nadzira gibanje pisala in se utrjuje vizualno motorična integracija.

 

Delovni zvezki v kompletu Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje:

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - VODORAVNE IN NAVPIČNE ČRTE

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - RAVNE IN NERAVNE ČRTE

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - CIK CAK ČRTE

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - VALOVITE ČRTE

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - VIJUGE IN KRIVULJE

PRERISOVANJE: PRERISOVANJE KROGOV

PRERISOVANJE: PRERISOVANJE KVADRATOV

PRERISOVANJE: PRERISOVANJE RAZLIČNIH LIKOV

POVEZOVANJE: RAVNE ČRTE IN KOTI - SLEDENJE PIKAM

POVEZOVANJE: RAVNE ČRTE IN KOTI - OD PIKE DO PIKE

 

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

 

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si