ENG
 
     
     
     
 

Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje

Prostorska urejenost

Stalnost oblike

Sledenje likom

Vrisovanje

Velike tiskane črke

Male tiskane črke

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

 

Komplet: Prostorska urejenost

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Cena kompleta: 34,70 EUR. Naročilnica

Vsebina kompleta:

  • predstavitveni zvezek,
  • 5 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 490 delovnih listov,
  • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.

Komplet vsebuje predstavitveni zvezek in več kot 490 delovnih listov, razdeljenih v 5 e-delovnih zvezkov. Delovni zvezki so sestavljeni tako, da omogočajo primerno izbiro in prilagajanje dejavnosti in nalog različnim otrokom z različno razvito senzorno integracijo, vizualno-motoričnim nadzorom ter grafomotoričnimi spretnostmi.

Naročniki kompleta prejmejo uvodni proročnik, kratke predstavitve delovnih zvezkov in geslo za dostop do delovnih zvezkov, ki omogoča uporabo in tiskanje vseh delovnih zvezkov in poljubnega števila delovnih listov.

Grafomotorične vaje so različne dejavnosti tipa pisalo-papir, ki so namenjene spodbujanju drobnogibalnih spretnosti roke, izboljšanju koordinacije oko – roka, spodbujanju pozornosti in natančnosti. Tovrstne vaje ne prispevajo le k utrjevanju spretnosti, ki jih potrebujemo za pisanje, pač pa spodbujajo razvoj drobnogibalnih spretnosti, ki jih potrebujemo tudi pri številnih drugih dejavnostih, kjer pridejo do izraza drobni gibi in občutljiva koordinacija med očmi in rokami.

Povezovanje pik je pomembna dejavnost pri spodbujanju koordinacije oko - roka, pri kateri otrok riše ravne črte od ene do druge pike v nizu. Ko med risanjem otrok s pogledom sproti sledi napredujoči črti in njeno smer primerja s ciljno piko, se krepi vizualno motorična integracija in nadzor nad drobnimi gibi roke, s katerimi otrok nadzira premikanje pisala od pike do pike.

Povezovanje pik v mreži je naslednja pomembna aktivnost pri spodbujanju koordinacije oko - roka. Pomembno je za utrjevanje prostorskih pojmov (dolžina in smer), ki igrajo pomembno vlogo pri razvoju pisanja, risanja in drugih grafomotoričnih ter drobno gibalnih spretnosti. Naloge, pri katerih otrok v mreži pik prerisuje predloženi vzorec, krepijo vidno razlikovanje (vizualno diskriminacijo), spreminjajoča smer risanja črt pa prispeva k razvoju zaznavanja drobnih gibov in kinestetičnega zavedanja.

Risanje pentelj prav tako igra pomembno vlogo pri razvoju pisanja, risanja in drugih grafomotoričnih ter drobno gibalnih spretnosti; prispeva pa tudi k razvoju zaznavanja drobnih gibov in kinestetičnega zavedanja, pomembnih za pisanje s pisanimi črkami.

 

 

Delovni zvezki v kompletu Prostorska urejenost:

Prostorska urejenost: povezovanje pik - črte

Prostorska urejenost: povezovanje pik – liki v mreži

Prostorska urejenost: povezovanje pik – različne oblike

Prostorska urejenost: risanje pentelj in krivulj - mreža 8

Prostorska urejenost: risanje pentelj in krivulj - mreža 12

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

 

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si