ENG
 
     
     
     
 

Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje

Prostorska urejenost

Stalnost oblike

Sledenje likom

Vrisovanje

Velike tiskane črke

Male tiskane črke

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

 

Komplet: Velike tiskane črke

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Cena kompleta: 59,60 EUR. Naročilnica

Vsebina kompleta:

  • predstavitveni zvezek,
  • 11 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 920 delovnih listov,
  • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.

Komplet vsebuje predstavitveni zvezek in več kot 920 delovnih listov, razdeljenih v 11 e-delovnih zvezkov. Delovni zvezki so sestavljeni tako, da omogočajo primerno izbiro in prilagajanje dejavnosti in nalog različnim otrokom z različno razvito senzorno integracijo, vizualno-motoričnim nadzorom ter grafomotoričnimi spretnostmi.

Naročniki kompleta prejmejo uvodni proročnik, kratke predstavitve delovnih zvezkov in geslo za dostop do delovnih zvezkov, ki omogoča uporabo in tiskanje vseh delovnih zvezkov in poljubnega števila delovnih listov.

Grafomotorične vaje so različne dejavnosti tipa pisalo-papir, ki so namenjene spodbujanju drobnogibalnih spretnosti roke, izboljšanju koordinacije oko – roka, spodbujanju pozornosti in natančnosti. Tovrstne vaje ne prispevajo le k utrjevanju spretnosti, ki jih potrebujemo za pisanje, pač pa spodbujajo razvoj drobnogibalnih spretnosti, ki jih potrebujemo tudi pri številnih drugih dejavnostih, kjer pridejo do izraza drobni gibi in občutljiva koordinacija med očmi in rokami.

V zadnjih letih prihaja do postopnega upada pozornosti, ki jo šole in šolski sistemi namenjajo spodbujanju razvoja grafomotoričnih spretnosti. Obenem se veča število raziskav in ugotovitev učiteljev, ki ob poročanju o upadanju grafomotoričnih spretnosti, pismenosti in zmožnosti izražanja otrok in mladostnikov, opozarjajo, da je zadnji čas, da se ta trend obrne nazaj in da je smiselno okrepiti spodbujanje grafomotorike ter učenje, utrjevanje in spodbujanje pisanja z roko. Ne zato, ker se s tem ohranja tradicija. Pač pa zato, ker je to ključnega pomena za razvoj mnogih sposobnosti pri otrocih, ki segajo daleč onkraj samega pisanja.

Pisanje z roko je veliko več kot le preprosta grafomotorična spretnost. Zahteva zaznavno gibalno integracijo (vizualno percepcijo, motorično koordinacijo ter vizualno motorično integracijo) in drobne gibalne spretnosti, brez katerih je nemogoče oblikovati črke na listu papirja. Obvladovanje pisanja z roko zahteva nadzorovanje drobnih gibov rok in prstov in je posledica dolgotrajnega razvoja, h kateremu prispevajo tako dejavniki šolanja in učenja pisanja kot tudi otrokov siceršnji zaznavni, gibalni in spoznavni razvoj. Ustrezno utrjevanje pisanja z roko ima mnoge pozitivne posledice, od fluentnosti pisanja (hitrejše pisanje), kakovosti (boljše pisanje) in količine (več zapisanega) besedila, ki ga ustvarjajo otroci oziroma mladostniki, do boljšega spominskega priklica zapiskov kot pri tipkanju.

Raziskave opozarjajo, da imajo lahko pomanjkljivosti v tem temeljnem učnem procesu in nazadovoljivo naučene spretnosti pisanja z roko daljnosežne posledice, med katerimi velja izpostaviti slabše šolske rezultate in težave pri kognitivnih procesih višjega reda, povezanih z ustvarjanjem besedila, pa tudi posledične težave na področju samospoštovanja. Otrok in mladostnik, ki slabo piše, je med pisanjem lahko bolj obremenjen z razmišljanjem o črkah, kot osredotočen na besede in vsebino zapisanega besedila.

Naloge in dejavnosti v delovnih zvezkih v tem kompletu so načrtovane tako, da otrok s sledenjem ali prerisovanjem različno velikih malih tiskanih črk uri motorične dejavnosti, povezane s pisanjem, obenem pa se zaporedje gibov pri pisanju različnih črk utrjuje v motorični spomin. Na ta način se na eni strani uči pisanja, na drugio strani pa se utrjujejo drobno-gibalne in grafomotorične spretnosti.

 

Delovni zvezki v kompletu Male tiskane črke:

Prerisovanje, sledenje črk: Velike tiskane črke - 10 cm

Prerisovanje, sledenje črk: Velike tiskane črke - 8 cm

Prerisovanje, sledenje črk: Velike tiskane črke - 6 cm

Sledenje črk: Velike tiskane črke - 4 cm - pomožne črte

Sledenje črk: Velike tiskane črke - 4 cm – brez črt

Sledenje črk: Velike tiskane črke - 3 cm - pomožne črte

Sledenje črk: Velike tiskane črke - 3 cm – brez črt

Sledenje črk: Velike tiskane črke - 2 cm - pomožne črte

Sledenje črk: Velike tiskane črke - 2 cm – brez črt

Sledenje črk: Velike tiskane črke - 1 cm - pomožne črte

Sledenje črk: Velike tiskane črke - 1 cm – brez črt

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

 

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si