ENG
 
     
     
     
 

Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje

Prostorska urejenost

Stalnost oblike

Sledenje likom

Vrisovanje

Velike tiskane črke

Male tiskane črke

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

   

 

 

Komplet: Vrisovanje

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Cena kompleta: 39,10 EUR. Naročilnica

Vsebina kompleta:

  • predstavitveni zvezek,
  • 6 e-delovnih zvezkov (v .pdf formatu); skupaj več kot 570 delovnih listov,
  • uporabniško ime in geslo za dostopanje do delovnih zvezkov in delovnih listov.

Komplet vsebuje predstavitveni zvezek in več kot 570 delovnih listov, razdeljenih v 6 e-delovnih zvezkov. Delovni zvezki so sestavljeni tako, da omogočajo primerno izbiro in prilagajanje dejavnosti in nalog različnim otrokom z različno razvito senzorno integracijo, vizualno-motoričnim nadzorom ter grafomotoričnimi spretnostmi.

Naročniki kompleta prejmejo uvodni proročnik, kratke predstavitve delovnih zvezkov in geslo za dostop do delovnih zvezkov, ki omogoča uporabo in tiskanje vseh delovnih zvezkov in poljubnega števila delovnih listov.

Grafomotorične vaje so različne dejavnosti tipa pisalo-papir, ki so namenjene spodbujanju drobnogibalnih spretnosti roke, izboljšanju koordinacije oko – roka, spodbujanju pozornosti in natančnosti. Tovrstne vaje ne prispevajo le k utrjevanju spretnosti, ki jih potrebujemo za pisanje, pač pa spodbujajo razvoj drobnogibalnih spretnosti, ki jih potrebujemo tudi pri številnih drugih dejavnostih, kjer pridejo do izraza drobni gibi in občutljiva koordinacija med očmi in rokami.

Vrisovanje je pomembna dejavnost pri spodbujanju koordinacije oko - roka. Otrok riše črte znotraj prostora, ki ga omejujeta zunanji črti. Pri tem mora pozornost neprestano usmerjati na enakomerno oddaljenost narisane črte od obeh mejnih črt.

Mejni črti predstavljata prostorsko omejitev, ki se ji mora otrok med risanjem prilagoditi. Ko pri risanju otrok s pogledom sledi napredujoči črti in jo primerja z mejnima črtama, se krepi vizualno motorična integracija in nadzor nad drobnimi gibi roke, s katerimi otrok nadzira premikanje pisala znotraj omejenega prostora.

 

 

Delovni zvezki v kompletu Vrisovanje:

Vrisovanje: vrisovanje vijugastih črt - brez pikic

Vrisovanje: ravne črte in koti

Vrisovanje: vijuge in krivulje

Vrisovanje: sledenje vijugastim črtam - 3 mm razmak

Vrisovanje: sledenje vijugastim črtam - 2 mm razmak

Vrisovanje: sledenje vijugastim črtam - 1 mm razmak

 

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

 

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si