ENG
 
     
     
     
 

Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje

Prostorska urejenost

Stalnost oblike

Sledenje likom

Vrisovanje

Velike tiskane črke

Male tiskane črke

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

SLEDENJE LIKOM: OSNOVNI GEOMETRIJSKI LIKI - SMER RISANJA

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Delovni zvezek v elektronski obliki (.pdf)

Format delovnega zvezka: A4

Število strani: 48

Število delovnih listov: 37

Izid: 2014

Ogled uvodnih strani delovnega zvezka in izbranih delovnih listov

 

 

 

O sledenju

Sledenje je pomembna aktivnost pri spodbujanju koordinacije oko - roka. Ko s svinčnikom ali drugim risalom sledi narisani predlogi, otrok s pogledom sproti primerja napredujočo risbo z osnovno predlogo. Pri tem se utrjuje nadzor nad drobnimi gibi roke s katerimi otrok nadzira gibanje pisala. Obenem se krepi tudi vizualno motorična integracija.

Naloge sledenja so pomembne za pridobivanje spretnosti, ki igrajo pomembno vlogo pri razvoju pisanja, risanja in drugih drobno gibalnih spretnosti.

Med risanjem oziroma sledenjem predlogam naj otrok ne spreminja položaja lista in naj predloge ne obrača. Če je le mogoče, naj poskusi risati posamezen lik v eni potezi, brez ustavljanja ali prestavljanja pisala.

Delovni listi in dejavnosti v tem delovnem zvezku

Naloge v tem delovnem zvezku so načrtovane tako, da otrok s sledenjem različno velikim likom utrjuje vizualno motorično integracijo in grafomotorične spretnosti, obenem pa utrjuje tudi pojem smeri.

Predloženi liki so narisani z nizom pikic, ki jim mora otrok slediti med risanjem. Pri nekaterih delovnih listih je pikčastemu liku, ki mu sledi otrok, dodan pomožni zunanji ali notranji lik, ki je otroku v pomoč pri risanju.

Težavnost nalog v delovnem zvezku se stopnjuje z manjšanjem likov, ki jim otroci sledijo pri risanju.

 

Delovni zvezek je en od sedmih delovnih zvezkov v kompletu Sledenje likom

 

Drugi delovni zvezki v kompletu Sledenje likom:

Sledenje likom: krogi

Sledenje likom: kvadrati

Sledenje likom: trikotniki

Sledenje likom: oglati liki

Sledenje likom: zaobljeni liki

Sledenje likom: nepravilni liki

 

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

 

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si