ENG
 
     
     
     
     
 

 

 

 

 

 

 

Misli o VZGOJI

Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari, ampak da uživajo v njih; ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo; ne le, da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje; ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost; ne le, da postanejo pravični, ampak da zahrepenijo po pravici.

John Ruskin

 

Kdor pozablja, da je bil nekoč otrok, je slab vzgojitelj.

Marie von Ebner Eschenbach

 

Zakaj otrokom ne dovoljujete, da bi sami sprejemali zaključke na osnovi svojih opažanj? Želite, da bi prišli do enakih zaključkov kot vi? Tako jih le obsodite na ponavljanje napak, ki ste jih zaradi svojih zaključkov delali vi!

Neale Donald Walshe

 

Cilj vzgoje ni učiti, kako zaslužiti kruh, ampak napraviti vsak grižljaj slajši.

James Angell

 

Vzgoja ni priprava na življenje; vzgoja je življenje.

John Dewey

 

Za vzgojo enega otroka je potrebna vsa vas.

Afriški pregovor

 

Najpomembnejši rezultat vzgoje je strpnost.

Helen Keller

 

Edini razumni način vzgajanja je zgled – četudi svarilen.

Albert Einstein

 

Vzgoja, ki temelji zgolj na zahtevah in nasvetih, ne pa na zgledih, je slaba.

Jan Amos Komensky

 

Otroci niso nikdar posebno dobro poslušali starejših, so jih pa vedno zvesto posnemali.

James Baldwin

 

Vzgoja brez discipline je mlin brez vode.

Jan Amos Komenski

 

Bili so časi, ko od otrok niso pričakovali drugega kot poslušnost, danes pa pričakujemo vse razen poslušnosti.

Anatole Broyard

 

Otrok razume disciplino, ko razlikuje dobro in zlo; naloga vzgojitelja pa je poskrbeti, da otrok ne začne napačno povezovati pasivnosti z dobrim, aktivnosti pa s slabim.

María Montessori

 

Temelj vsake države je vzgoja mladih.

Diogen

 

Najtežja naloga današnjih otrok je naučiti se lepega vedenja, ker nimajo primernih zgledov okoli sebe.

Fred Astaire

 

Nevzgojen človek je karikatura samega sebe.

Friedrich Schlegel

 

Vzgoja je umetnost oblikovanja etičnih ljudi.

Georg Hegel

 

Kar je kip za kocko marmorja, je vzgoja za človeško dušo.

Joseph Addison

 

Otroci potrebujejo vzornike, ne kritikov.

Joseph Joubert

 

Politika preprečuje nasprotja, vzgoja utrjuje mir.

Maria Montessori

 

Veliko otrok ima starše, ki jih je težko vzgajati.

Mark Twain

 

S strogostjo in prisiljevanjem ustvarimo hlapce. Zato menim, da z nasiljem nikoli ne moremo doseči tega, kar lahko z razumom, modrostjo in veščino.

Montaigne

 

Odvrzimo nasilje in pretirano strogost, zakaj po mojem mnenju ni ničesar, kar bi bolj zatrlo in preplašilo dobro v človeku kakor to dvoje.

Montaigne

 

Vzgajati le človekov razum, ne pa morale, pomeni vzgajati grožnjo družbi.

Theodore Roosevelt

 

Kako pogosto dosežejo starši in šola samo to, da so naše glave polne znanja, o razumni sodbi in dobroti pa ni sledu.

Montaigne

 

Le človek, ki ima vzgojeno srce, duha in roke, je toliko osebnostno zrel, da si lahko pomaga sam.

Johann Heinrich Pestalozzi

 

Cilj vzgoje je dati telesu in duši vso lepoto in popolnost, ki ju moreta imeti.

Platon

 

Izvir in korenine poštenosti so v dobri vzgoji.

Plutarh

 

-
     
     
     
 

 
   

Nazaj na vrh

 

   
   
     

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si