ENG
 
     
     
     
 

Priročniki in gradiva za delo z otroki in mladostniki

1. TRILETJE

Samozavedanje

Mi in čustva

Mi in drugi

Mi, čuti in čutila

2. TRILETJE

Samopodoba, smovrednotenje

Občutki in čustva - 1. del

Občutki in čustva - 2. del

Mi in drugi - 1. del

Mi in drugi - 2. del

Učinkovito vedenje

3. TRILETJE

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 1. del

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 2. del

Občutki in čustva

Mi in naši odnosi - 1. del

Mi in naši odnosi - 2. del

Vrednote in moralna načela

Učinkovito vedenje

Misli za razmišljanje

 

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

Zbirka dejavnosti za 2. triletje osnovne šole:

MI IN DRUGI - 2. del

(2. izdaja - 2014)

 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Priročnik vključuje 45 delovnih listov.

52 strani.

Izid: 2007 (prva izdaja), 2014 (druga izdaja)

 

Ogled uvodnih strani priročnika

“Mi in drugi - 2. del” je zbirka dejavnosti z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje razvoja socialnih kompetenc učencev v drugem triletju osnovne šole.

Vsebina zbirke:

 • izbor različnih dejavnosti in delavnic za spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, za spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, za spodbujanje sodelovalnega in timskega dela
 • aktivnosti in dejavnosti s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike
 • aktivnosti in dejavnosti s področja razvoja človeških vrednot in moralnih načel
 • 45 delovnih listov

Kazalo dejavnosti:

 1. Razredni dogovor
 2. Prepiral sem se, Prepirala sem se
 3. Kadar sem jezen, Kadar sem jezna
 4. 50 dobrih dejanj
 5. Sestavljanje skupin
 6. Razmišljanje o skupinskem delu
 7.  

  Aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike

  Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc

  Spodbujanje prosocialnega vedenja

  Spodbujanje altruizma in empatije

  Spodbujanje razvoja vrednot in moralnega presojanja

  Spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

  Prepiranje
 8. Reševanje problemov
 9. Kaj pomaga pri jezi
 10. Načini reševanja problemov
 11. Poišči svoj par
 12. Sprejemanje in zavračanje
 13. Omalovaževanje
 14. Značke za sošolce
 15. Oblački za spodbudo
 16. Oblački za pohvalo
 17. Je to tožarjenje?
 18. Jezne besede
 19. Govorica jeze
 20. Ali so to naredili nalašč?
 21. Kaj je sodelovanje?
 22. Sodelovanje med ljudmi
 23. Odnosi v razredu
 24. Ocena skupinskega dela
 25. Kaj je pravičnost
 26. Kaj je poštenost
 27. Kaj je spoštovanje
 28. Kaj je odgovornost
 29. Kaj je sočutje
 30. Kaj je prijateljstvo
 31. Kaj je strpnost
 32. Kaj je pogum
 33. Kaj je iskrenost
 34. Kaj je miroljubnost
 35. Kaj je zvestoba
 36. Kaj je skrbnost
 37. Kaj je potrpežljivost
 38. Kaj je delavnost

Namen zbirke:

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, spodbujanje sodelovalnega in timskega dela; spodbujanje samorefleksije in razvoja na področju družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike; spodbujanje razvoja temeljnih človeških vrednot in moralnih načel.

Zbirka dejavnosti “Mi in drugi - 2. del” omogoča uporabo v razredu v okviru različnih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic. Primerna je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih sklopov, ali za projektno delo. Dejavnosti v zbirki omogočajo:

 • individualno delo in razmišljanje,
 • delo, razmišljanje in pogovor v manjših skupinah, ali
 • delo, razmišljanje in pogovor v celem razredu.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega zbirka dejavnosti:

 • družinski in prijateljski odnosi in dinamika
 • socialne spretnosti in kompetence
 • prosocialno vedenje, altruizem, empatija
 • vrednote in moralno presojanje
 • sodelovalno in timsko delo

Izbor primernih tem za starost in izkušnje otrok in učencev

Zbirka dejavnosti zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v drugem triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših učencih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost.
Širok in delovnih listov omogoča izbiro vsebin, ki so najbližje izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Odprtost, širina, avtonomija pri izboru in načrtovanju dejavnosti

Vsebina mape je odprta in pri načrtovanju dejavnosti dopušča široko avtonomijo in ustvarjalnost. Poleg osnovne uporabe delovnih listov odpira različne druge možnosti:

 • razvoj novih, inovativnih dejavnosti na podlagi delovnih listov iz mape,
 • nadgradnja posamezne dejavnosti in delovnega lista s pogovorom o tem, zakaj so stvari, o katerih se pogovarjate, pomembne za življenje,
 • spodbujanje razmišljanja o pomenu medosebnih odnosov, o pomenu prijateljstva, o pomenu dobrih in podpornih odnosov v družini,
 • spodbujanje razmišljanja o tem, kako se odnos, ki ga imamo do drugih, povezuje z odnosom, ki ga imajo drugi do nas,
 • navezovanje dejavnosti in razmišljanja na aktualne teme, vprašanja, probleme pri otrocih ali v razredu in
 • številne druge možnosti.

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si