ENG
 
     
     
     
 

Priročniki in gradiva za delo z otroki in mladostniki

1. TRILETJE

Samozavedanje

Mi in čustva

Mi in drugi

Mi, čuti in čutila

2. TRILETJE

Samopodoba, smovrednotenje

Občutki in čustva - 1. del

Občutki in čustva - 2. del

Mi in drugi - 1. del

Mi in drugi - 2. del

Učinkovito vedenje

3. TRILETJE

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 1. del

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 2. del

Občutki in čustva

Mi in naši odnosi - 1. del

Mi in naši odnosi - 2. del

Vrednote in moralna načela

Učinkovito vedenje

Misli za razmišljanje

 

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

Zbirka dejavnosti za 3. triletje osnovne šole:

MI IN NAŠI ODNOSI - 1. del

(2. izdaja - 2014)

 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Priročnik vključuje 38 delovnih listov.

44 strani.

Izid: 2007 (prva izdaja), 2014 (druga izdaja)

 

Ogled uvodnih strani priročnika

“Mi in naši odnosi” je zbirka dejavnosti z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje razvoja socialnih kompetenc učencev v tretjem triletju osnovne šole.

Vsebina zbirke:

 • izbor različnih dejavnosti in delavnic za spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, za spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, za spodbujanje sodelovalnega in timskega dela
 • aktivnosti in dejavnosti s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike
 • 38 delovnih listov
 

Aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc

Spodbujanje prosocialnega vedenja

Spodbujanje altruizma in empatije

Spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

Kazalo dejavnosti:

 1. Kartice za igro vlog
 2. Nekdo pomemben
 3. Prijateljske lastnosti
 4. Kako sem spoznal/spoznala prijatelja – prijateljico
 5. Pantomima
 6. Pravi nasvet
 7. Vsi imamo svoja močna področja
 8. Moja televizijska družina
 9. Kako mi lahko pomagajo pri ciljih
 10. Kdo verjame vame
 11. Prijaznost
 12. Naše vloge v družinah
 13. Včasih lahko pomagam tudi naskrivaj
 14. Zaupanje drugim
 15. Pogovarjanje o problemih
 16. Zaradi prijateljev se počutimo dobro
 17. Izbiranje prijateljev
 18. Prepirala sem se
 19. Kadar sem jezen
 20. Prepiranje
 21. Reševanje problemov
 22. Če zaupamo napačnim ljudem
 23. Načini reševanja problemov
 24. Kaj pomaga pri jezi
 25. Sprejemanje in zavračanje
 26. Omalovaževanje
 27. Značke za sošolce

Namen zbirke:

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, spodbujanje sodelovalnega in timskega dela; spodbujanje samorefleksije in razvoja na področju družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike.

birka dejavnosti “Mi in naši odnosi” omogoča uporabo v razredu v okviru različnih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic. Primerna je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih sklopov, ali za projektno delo. Dejavnosti v zbirki omogočajo:

 • individualno delo in razmišljanje,
 • delo, razmišljanje in pogovor v manjših skupinah, ali
 • delo, razmišljanje in pogovor v celem razredu.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega zbirka dejavnosti:

 • družinski in prijateljski odnosi in dinamika
 • socialne spretnosti in kompetence
 • prosocialno vedenje, altruizem, empatija
 • sodelovalno in timsko delo

Izbor primernih tem za starost in izkušnje otrok in učencev

Zbirka dejavnosti zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v drugem triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših učencih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost.
Širok in delovnih listov omogoča izbiro vsebin, ki so najbližje izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Odprtost, širina, avtonomija pri izboru in načrtovanju dejavnosti

Vsebina mape je odprta in pri načrtovanju dejavnosti dopušča široko avtonomijo in ustvarjalnost. Poleg osnovne uporabe delovnih listov odpira različne druge možnosti:

 • razvoj novih, inovativnih dejavnosti na podlagi delovnih listov iz mape,
 • nadgradnja posamezne dejavnosti in delovnega lista s pogovorom o tem, zakaj so stvari, o katerih se pogovarjate, pomembne za življenje,
 • spodbujanje razmišljanja o pomenu medosebnih odnosov, o pomenu prijateljstva, o pomenu dobrih in podpornih odnosov v družini,
 • spodbujanje razmišljanja o pomenu altruizma, empatije,
 • spodbujanje razmišljanja o tem, kako se odnos, ki ga imamo do drugih, povezuje z odnosom, ki ga imajo drugi do nas,
 • navezovanje dejavnosti in razmišljanja na aktualne teme, vprašanja, probleme pri otrocih ali v razredu in
 • številne druge možnosti.

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si