ENG
 
     
     
     
 

Priročniki in gradiva za delo z otroki in mladostniki

1. TRILETJE

Samozavedanje

Mi in čustva

Mi in drugi

Mi, čuti in čutila

2. TRILETJE

Samopodoba, smovrednotenje

Občutki in čustva - 1. del

Občutki in čustva - 2. del

Mi in drugi - 1. del

Mi in drugi - 2. del

Učinkovito vedenje

3. TRILETJE

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 1. del

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 2. del

Občutki in čustva

Mi in naši odnosi - 1. del

Mi in naši odnosi - 2. del

Vrednote in moralna načela

Učinkovito vedenje

Misli za razmišljanje

 

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

Zbirka dejavnosti za 3. triletje osnovne šole:

VREDNOTE IN MORALNA NAČELA

(2. izdaja - 2014)

 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Priročnik vključuje 46 delovnih listov.

52 strani.

Izid: 2007 (prva izdaja), 2014 (druga izdaja)

 

Ogled uvodnih strani priročnika

“Vrednote in moralna načela” je zbirka dejavnosti z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje razmišljanja o nekaterih pomembnih človeških vrednotah in moralnih načelih pri učencih v tretjem triletju osnovne šole.

Vsebina zbirke:

 • izbor različnih dejavnosti in delavnic za spodbujanje razmišljanja o pomembnih vrednotah in moralnih načelih
 • izbor različnih dejavnosti in delavnic za spodbujanje razvoja moralnega presojanja
 • 46 delovnih listov
 

Spodbujanje razmišljanja o pomembnih vrednotah

Spodbujanje razvoja moralnega presojanja

Kazalo dejavnosti:

 1. Moj knjižni jaz
 2. Moj filmski jaz
 3. Moj stripovski jaz
 4. Sanjam
 5. Moj prihodnji življenjepis
 6. Moje življenje
 7. Moja gledališka igra
 8. Kartice za igro vlog
 9. Moj knjižni junak
 10. Moj filmski junak
 11. Moj junak iz stripa
 12. Pantomima
 13. Pravi nasvet
 14. Televizijski oglas za vrednoto poštenost
 15. Televizijski oglas za vrednoto sočutje
 16. Televizijski oglas za vrednoto sodelovanje
 17. Televizijski oglas za vrednoto pogum
 18. Televizijski oglas za vrednoto pravičnost
 19. Televizijski oglas za vrednoto prijaznost
 20. Televizijski oglas za vrednoto zvestoba
 21. Televizijski oglas za vrednoto potrpežljivost
 22. Televizijski oglas za vrednoto ponos
 23. Televizijski oglas za vrednoto spoštovanje
 24. Televizijski oglas za vrednoto odgovornost
 25. Televizijski oglas za vrednoto strpnost
 26. Moji cilji
 27. Moji junaki
 28. Spoštovanje do staršev
 29. Včasih lahko pomagam tudi naskrivaj
 30. Prijaznost
 31. Zaupanje drugim ljudem
 32. Pravičnost
 33. Poštenost
 34. Spoštovanje
 35. Odgovornost
 36. Sočutje
 37. Prijateljstvo
 38. Strpnost
 39. Pogum
 40. Iskrenost
 41. Miroljubnost
 42. Zvestoba
 43. Skrbnost
 44. Potrpežljivost
 45. Delavnost

Namen zbirke:

Spodbujanje razmišljanja o nekaterih pomembnih človeških vrednotah in moralnih načelih; spodbujanje razvoja moralnega presojanja.

Zbirka dejavnosti “Vrednote in moralna načela” omogoča uporabo v razredu v okviru različnih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic. Primerna je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih sklopov, ali za projektno delo. Dejavnosti v zbirki omogočajo:

 • individualno delo in razmišljanje,
 • delo, razmišljanje in pogovor v manjših skupinah, ali
 • delo, razmišljanje in pogovor v celem razredu.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega zbirka dejavnosti:

 • vrednote
 • moralna načela
 • etika
 • moralno presojanje

Izbor primernih tem za starost in izkušnje otrok in učencev

Zbirka dejavnosti zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v drugem triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših učencih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost.
Širok in delovnih listov omogoča izbiro vsebin, ki so najbližje izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Odprtost, širina, avtonomija pri izboru in načrtovanju dejavnosti

Vsebina mape je odprta in pri načrtovanju dejavnosti dopušča široko avtonomijo in ustvarjalnost. Poleg osnovne uporabe delovnih listov odpira različne druge možnosti:

 • razvoj novih, inovativnih dejavnosti na podlagi delovnih listov iz mape,
 • nadgradnja posamezne dejavnosti in delovnega lista s pogovorom o tem, zakaj so stvari, o katerih se pogovarjate, pomembne za življenje,
 • spodbujanje razmišljanja o tem, da so nekatere vrednote zelo splošne in skupne, nekatere druge vrednote pa lahko različni ljudje cenijo različno,
 • spodbujanje razmišljanja o tem, zakaj je pomembno, da v življenju sledimo jasnim vrednotam in moralnim načelom,
 • navezovanje dejavnosti in razmišljanja na aktualne teme, vprašanja, probleme pri učencih ali v razredu in
 • številne druge možnosti.

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si