ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Komplet za delo z otroki in mladostniki starimi od 10 do 12 let za učitelje razrednega pouka, razrednike, svetovalne delavce, učitelje OPB, izvajalce DSP.

KAKŠEN SEM?

KAKŠNA SEM?

KAKŠNI SMO?

(10 DO 12 LET)

 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

 

Mere škatle: 16,5 x 15,5 x 5 cm

Izid: april 2015

Cena: 24,00 EUR

Spodbujanje samozavedanja, samospoštovanja in samovrednotenja.

Spodbujanje razumevanja ter pozitivnega vrednotenja drugih.

Povezovanje osebnih lastnosti z odločitvami in vedenjem.

 

Komplet zajema 122 različnih osebnih lastnosti oziroma pridevnikov s pozitivno konotacijo, ki opisujejo ljudi in njihovo vedenje. Besede so izbrane v skladu z razumevanjem otrok, starih približno deset do dvanajst let.

Cilj dejavnosti in iger je usmerjanje pozornosti otrok na pozitivne lastnosti in poteze pri sebi in pri drugih.

Dejavnosti v kompletu otroke in mlajše najstnike preko iskanja primerov iz osebnih izkušenj spodbujajo k povezovanju osebnih lastnosti in vedenja. Na ta način utrjujejo razumevanje, da naše lastnosti pomembno vplivajo na naše odločitve in na naša ravnanja.

 

Nekatere besede so otrokom in mlajšim najstnikom bolj poznane, nekatere manj. Nekatere besede, ki označujejo osebne poteze in lastnosti, vključene v komplet za starost nad 10 let, so lahko abstraktne in zato nekaterim otrokom manj razumljive. En od namenov kompleta je širjenje besednjaka in razumevanja različnih osebnih potez in lastnosti.

Cilj dejavnosti ni podajanje “pravih” odgovorov, pač pa spodbujanje samospoznavanja, razmišljanja o sebi in o drugih in razmišljanja o pomenu osebnih lastnosti in potez, ki jih ljudje izražajo s svojimi ravnanji in odločitvami.

Komplet omogoča različne dejavnosti v večjih skupinah (razred), manjših skupinah, ali pa individualno delo s posameznim otrokom.

Vsebina kompleta

  • Knjižica s predlogi za igre in dejavnosti
  • dvakrat 122 kartic z napisi osebnih značilnosti in pridevnikov
  • 20 praznih kartic za nadomestilo morebitnih izgubljenih ali poškodovanih kartic
  • 64 kartončkov (najbolj značilne lastnosti, najmanj značilne lastnosti, srednje značilne lastnosti, najbolj pomembne lastnosti, najmanj pomembne lastnosti, srednje pomembne lastnosti)

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si