ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Spremljanje težavnega vedenja pri otrocih in najstnikih

PRIROČNIK Z LESTVICAMI

 

LESTVICA ZNAKOV OPOZICIONALNEGA / KLJUBOVALNEGA VEDENJA

(2. prenovljena in posodobljena izdaja)

 

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik

Izid: februar 2016

Cena: 32,00 EUR (cena zajema možnost neomejenega razmnoževanja lestvic za potrebe šole)

 

Lestvica LZOKV se osredotoča na nekatera vedenja, ki se povezujejo z motečo, pretirano opozicionalnostjo, kljubovalnostjo. Odgovorni list lestvice izpolnjuje učitelj, starš ali drug odrasel, ki dobro pozna otroka oziroma najstnika in njegovo vsakdanje vedenje. Lestvica je namenjena šolskim svetovalnim delavcem, svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom.

Lestvica LZOKV je uporabna kot pripomoček za prepoznavanje otrok in mladostnikov, ki imajo težave z obvladovanjem opozicionalnega oziroma kljubovalnega vedenja, in kot orodje v začetnem procesu načrtovanja učinkovitih strategij za pomoč otroku, pri katerem obstaja možnost, da ima oziroma lahko v prihodnosti pričakuje težave na tem področju. Uporablja se lahko tudi v okviru svetovalnega oziroma preventivnega procesa.

Priročnik zajema 12 različic lestvice, po 3 za mlajše dečke, mlajše deklice, najstnike in najstnice. Za vsako skupino so predvidene tri različice lestvice: prva je namenjena beleženju pogostosti posameznih znakov vedenja, druga beleženju spreminjanja vedenja, tretja pa omogoča beleženje tako pogostosti znakov kot tudi opažanju sprememb v določenem časovnem obdobju.

Kategorija: lestvico lahko uporablja šolski psiholog, šolski svetovalni delavec, ali drug strokovnjak na področju svetovanja otrokom in mladostnikom

Starostni razpon: od 6 let naprej

Število postavk: 10

Število različic lestvice: 12

Čas izpolnjevanja: 5 do 10 minut

Čas vrednotenja: do 5 minut

Izpolnjevanje lestvice: starš; učitelj; odrasel, ki dobro pozna otroka oziroma učenca; pri najstnikih lahko vrstnik

Vsakega kljubovalnega ali nasprotovalnega vedenja pri otrocih - še posebno v obdobju, ko se učijo izražati in uveljavljati svojo voljo ter obvladovati svoja čustva - seveda ne smemo prehitro povezovati z neprilagojenim vedenjem. Tudi vsako obdobje bolj izrazite trme pri otroku še ne pomeni nujno razloga za skrb. Če pa tovrstno vedenje postane značilen vedenjski vzorec, lahko otrokovo oziroma najstnikovo pretirano kljubovalno in nasprotovalno vedenje vpliva na življenje v družini in v šoli, okrni njegovo uspešnost v medosebnih odnosih in prispeva k postopnemu izključevanju iz socialnih situacij. Zato je pravočasno prepoznavanje znakov kljubovalnega oziroma opozicionalnega vedenja pomembno za načrtovanje ustrezne pomoči in podpore otrokom in učencem, pri katerih ta vedenja niso le moteča, pač pa tudi ovirajo njihove odnose z vrstniki in odraslimi v šoli, doma in v drugih okoljih.

Med značilne oblike kljubovalnega in nasprotovanjega vedenja lahko sodi vztrajna trmoglavost, zavračanje pravil in navodil, nepripravljenost za iskanje kompromisov z vrstniki, vztrajno in načrtno preizkušanje meja, nepripravljenost za prevzemanje odgovornost za svoja ravnanja, prelaganje odgovornosti za svoje napake na druge, vedenjski izbruhi, pretirana prepirljivost, težave v odnosih z odraslimi in vrstniki, povišana stopnja agresivnega in antisocialnega vedenja, in podobno. Opozicionalno in/ali kljubovalno vedenje je pri otrocih in najstnikih velikokrat povezano z motnjami vedenja.

Lestvica je namenjena oceni znakov opozicionalnega oziroma kljubovalnega vedenja, ne pa postavljanju diagnoze motnje opozocionalnega oziroma kljubovalnega vedenja. Če rezultati posameznega otroka ali mladostnika na LZOKV opozorijo na težave na področju vedenja, je smiselno razmisliti o poglobljeni analizi in obravnavi teh težav, njihovih vzrokov in posledic. Prisotnost posameznih znakov opozicionalnega, kljubovalnega vedenja še ne pomeni, da gre pri otroku oziroma najstniku za tovrstno motnjo vedenja. Če psiholog, svetovalni delavec ali drug strokovnjak na podlagi rezultata na LZOKV meni, da bi lahko pri otroku ali mladostniku šlo za resnejše težave ,ali za opozicionalno kljubovalno motnjo vedenja, je za njeno ugotavljanje potreben nadaljnji podrobnejši in poglobljen diagnostični postopek.

  

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si