ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

PREPOZNAVANJE IN SPREMLJANJE NASILJA NA ŠOLI Z VPRAŠALNIKI

 

UVODNI PRIROČNIK KOMPLETA: PREPOZNAVANJE IN SPREMLJANJE NASILJA NA ŠOLI Z VPRAŠALNIKI

 

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik (2016)

 

Izid: januar 2016

 

Prepoznavanje pojavnih oblik, značilnosti in drugih vidikov nasilja v šoli je nujni pogoj za uspešno soočanje z nasiljem in za njegovo preprečevanje. Priročnik je namenjen pripravi vprašalnikov, s katerimi lahko pridobimo podroben vpogled v odnos do nasilja in v posamezne pojave nasilja v posamezni šoli. Zajema ločene priročnike s priporočili za pripravo vprašalnikov, namenjenim različnim pomembnim skupinam udeležencev šolskega procesa, s pomočjo katerih lahko šola pridobi celosten vpogled v morebitne pojave nasilja.

Priročnik, ki pojasnjuje, kako se lotiti celovite analize nasilja v šoli, je nastal na podlagi izkušenj v slovenskih šolah.

Šol brez nasilja ni. Obstajajo le šole z manj in šole z več nasilja. Šole, v katerih je manj nasilja, se nasilja zavedajo, ga znajo prepoznati, se znajo uspešno soočati z njim in ga znajo obvladovati. Ne skrivajo se pred nasiljem. Tudi zanikajo ga ne. Poskušajo ga aktivno preprečevati. Če se zgodi, ga ne pometejo pod preprogo, pač pa se odkrito spopadejo z njim. Šole, v katerih je manj nasilja, so šole, ki imajo do problematike nasilja proaktiven odnos. Pričakajo ga pripravljene in se znajo odzvati nanj.

V zvezi z nasiljem velja zelo preprosto pravilo: preventiva je veliko boljša kot kurativa. Seveda je pri vsakem nasilju pomembna tudi kurativa. A ta se zgodi šele takrat, ko se je nasilje že pripetilo, ko je škoda že storjena, in ko žrtve že trpijo. Preventiva preprečuje trpljenje in psihološko - velikokrat pa tudi drugačno - škodo, ki jo za sabo pusti nasilje.

Če se odkrito spopadamo z nasiljem – vplivamo na njegovo pogostost in jakost!

Če nasilje zanikamo in prikrivamo – prav tako vplivamo na njegovo pogostost in jakost!

Šole, ki se znajo uspešno soočiti z nasiljem, pomembno vplivajo na to, kolikokrat bo v njih prišlo do primerov nasilja, koliko otrok bo vanje vpletenih, ter kako resne bodo njihove posledice.

V kompletu Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki so še naslednji priročniki:

  

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si