ENG
     
     
     
 

Seminarji in izobraževanja

Vzgoja za odgovornost (30.3.2016)

Preprečevanje in prepoznavanje nasilja v šoli: Kako se lotimo raziskave nasilja v šoli (16.3.2016)

Preprečevanje in prepoznavanje nasilja v šoli: Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci (13.4.2016)

 

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

SEMINAR

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli:

SPREMLJANJE NASILJA V ŠOLI: PREPOZNAVANJE IN SPREMLJANJE NASILJA V ŠOLI Z VPRAŠALNIKI

 

 

Predavatelj: dr. Kristijan Musek Lešnik

Izvedba 1: sreda, 30.3.2016, Brezovica pri Ljubljani, od 9.00 do 12.30.

Izvedba 2: sreda, 13.4.2016, Celje, od 14.00 do 17.30.

Udeleženci: šolski svetovalni delavci, učitelji, ravnatelji, pomočniki ravnateljev

Kotizacija: 29,50 EUR + ddv (cena zajema plačilo kotizacije in uvodnega priročnika) za enega udeleženca; za vsakega nadaljnjega udeleženca iz posamezne šole znaša cena seminarja 19,50 EUR + ddv.

* za naročnike celotnega kompleta PREPOZNAVANJE IN SPREMLJANJE NASILJA NA ŠOLI Z VPRAŠALNIKI je kotizacija brezplačna (za največ tri udeležence s posamezne šole)

 

 

e-prijava na seminar

Brezovica pri ljubljani, 30.3.2016

 

e-prijava na seminar

Celje, 13.4.2016

 

"Začeli smo na šoli, ki je imela resne težave z nasiljem in kjer so nenehno izgubljali čas in energijo za gašenje požarov. Težave so se pa le še večale. Najprej smo opravili poglobljeno raziskavo nasilja: kje, kdaj, kako se dogaja. Šele nato smo lahko začeli načrtovati strategije za njegovo sistematično odpravljanje. Tri leta pozneje je bilo stanje na šoli povsem drugačno. Prepričan sem, da je bila prav temeljita analiza nasilja ključen korak za njegovo premagovanje." dr. Kristijan Musek Lešnik

Seminar, ki pojasnjuje, kako se lotiti celovite analize nasilja v šoli, je v celoti nastal na podlagi predavateljevih izkušenj v slovenskih šolah ... in sploh ni namenjen samo šolam, ki imajo nerešljive težave z nasiljem, pač pa vsem šolam, ki želijo biti proaktivne in se aktivno soočati s pojavi nasilja.

Nasilje v šolah je resničen pojav, pred katerim si ne smemo zatiskati oči. Ko se pogovarjamo o kakovosti šol, se slednja ne nanaša le na kakovost in trajnost pridobljenega znanja, pač pa tudi na to, v kakšnih pogojih in v kakšnem okolju poteka šolsko delo. Zato je za šole, ki si prizadevajo zagotoviti primerne pogoje za življenje in učenje otrok in mladostnikov, izjemno pomembno, kako se soočajo s problemom nasilja in z njegovimi posledicami.

Prepoznavanje pojavnih oblik, značilnosti in drugih vidikov nasilja v šoli je nujni pogoj za uspešno soočanje z nasiljem in za njegovo preprečevanje. Seminar je namenjen načrtovanju in pripravi raziskave, s katero lahko pridobimo podroben vpogled v odnos do nasilja in v posamezne pojave nasilja v šoli. Namenjen je šolam, ki želijo uspešno preprečevati nasilje, ali se želijo uspešno soočiti z morebitnim obstoječim nasiljem v šolskem prostoru, in želijo pridobiti celosten vpogled v morebitne pojave nasilja.

Vsebine seminarja:

 • O nasilju v šolah
 • Značilnosti šol, ki uspešno premagujejo nasilje
 • Od koga lahko pričakujemo pomoč
 • Kdo lahko prispeva pomembne podatke o morebitnem nasilju v šoli
 • Kdo naj vodi raziskavo
 • Kdo pripravlja vprašalnike
 • Kaj nas zanima, kaj želimo ugotavljati
 • Kako celovito se želimo poglobiti v vprašanje nasilja v šoli
 • Koga sprašujemo? Zaposlene? Starše? Učence?
 • Ali naj pripravimo vprašalnike v pisni, ali v elektronski obliki
 • Odprta ali zaprta vprašanja: prednosti in pasti
 • Kako zastavljamo vprašanja
 • Kako odgovarjamo na vprašanja
 • Ali naj bodo vprašalniki anonimni ali ne
 • Kdaj in kje izpolnjujemo vprašalnike
 • Kako pripravimo poročilo raziskave
 • Komu predstavimo podatke o nasilju v šoli (in komu ne)

Šol brez nasilja ni. Obstajajo le šole z manj in šole z več nasilja. Šole, v katerih je manj nasilja, se nasilja zavedajo, ga znajo prepoznati, se znajo uspešno soočati z njim in ga znajo obvladovati. Ne skrivajo se pred nasiljem. Tudi zanikajo ga ne. Poskušajo ga aktivno preprečevati. Če se zgodi, ga ne pometejo pod preprogo, pač pa se odkrito spopadejo z njim. Šole, v katerih je manj nasilja, so šole, ki imajo do problematike nasilja proaktiven odnos. Pričakajo ga pripravljene in se znajo odzvati nanj.

V zvezi z nasiljem velja zelo preprosto pravilo: preventiva je veliko boljša kot kurativa. Seveda je pri vsakem nasilju pomembna tudi kurativa. A ta se zgodi šele takrat, ko se je nasilje že pripetilo, ko je škoda že storjena, in ko žrtve že trpijo. Preventiva preprečuje trpljenje in psihološko - velikokrat pa tudi drugačno - škodo, ki jo za sabo pusti nasilje.

Če se odkrito spopadamo z nasiljem – vplivamo na njegovo pogostost in jakost!

Če nasilje zanikamo in prikrivamo – prav tako vplivamo na njegovo pogostost in jakost!

Šole, ki se znajo uspešno soočiti z nasiljem, pomembno vplivajo na to, kolikokrat bo v njih prišlo do primerov nasilja, koliko otrok bo vanje vpletenih, ter kako resne bodo njihove posledice.

Seminar je namenjen tudi naročnikom Kompleta PREPOZNAVANJE IN SPREMLJANJE NASILJA NA ŠOLI Z VPRAŠALNIKI kot podpora pri načrtovanju in izvajanju analize morebitnih pojavov nasilja v šoli.

 

e-prijava na seminar

Brezovica pri ljubljani, 30.3.2016

 

e-prijava na seminar

Celje, 13.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

   

Nazaj na vrh

 

   
     

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si