ENG
 
     
     
     
 

Vodenje v izobraževanju

Organizacijska klima

Splošno o vodenju

Samoevalvacija in zagotavljanje kakovosti

Identiteta vrtca in šole

Vrednote vrtca in šole

Poslanstvo vrtca in šole

Vizija vrtca in šole

Siva knjiga o vzgoji in izobraževanju

Bajke in povesti o devetletki

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Pomen jasnega poslanstva za šole, vrtce, zavode

Ta del portala zajema večje število člankov o pomenu jasnega občutka poslanstva za šole, vrtce, organizacije.

Jasen občutek poslanstva organizacije je osrednji "kompas", ki v trenutkih nejasnosti skrbi, da organizacija ne zaide s svoje poti. Na drugi strani pa pomembno prispeva k občutkom zadovoljstva, pripadnosti in k drugim pomembnim občutkom, ki omogočajo bolj kakovostno in učinkovito delo.

 


Izbrani članki

Vsak vrtec, vsaka šola, vsaka organizacija izpolnjuje nek namen

O vrednotah, poslanstvu, viziji organizacije je preprosto treba začeti razmišljati

Ali se splača razmišljati o globljih vprašanjih, ali je bolje sproti gasiti požare?

Razmišljanje o vrednotah, poslanstvu, viziji vodi k osmišljanju dela

Ali razprava o vrednotah, poslanstvu in viziji sploh vpliva na učinkovitost organizacije?

Vrednote, poslanstvo in vizija – korenine in kompas organizacije

Pomen občutka skupne identitete v vrtcu, šoli, organizaciji

Posledice razmišljanja o vrednotah, poslanstvu in viziji

Kaj je poslanstvo, kaj so vrednote, kaj je vizija?

Kaj je poslanstvo?

Jasna opredelitev poslanstva

Namen izjave o poslanstvu

Posledice jasne izjave o poslanstvu

Kako opredeliti poslanstvo organizacije?

Najpogostejši pomisleki ob razpravi in med nastajanjem izjave o poslanstvu

Nekateri kriteriji za ocenjevanje ustreznosti izjave o poslanstvu

Sestavljanje in pisanje izjave o poslanstvu

Struktura izjave o poslanstvu

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2006, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si