ENG
 
     
     
     
 

Dr. Kristijan Musek Lešnik o šolstvu

Izbrani prispevki o šolstvu

Izbrana predavanja za ravnatelje, učitelje in starše

Vprašanja za prihodnost osnovne šole (2011)

Nekateri podatki iz mednarodnih raziskav

Kdaj in zakaj sta nastali dve knjigi v letu 2011?

Siva knjiga o osnovni šoli v Republiki Sloveniji (2011)

Bajke in povesti o devetletki (2011)

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

Nekatere teme in predavanja za ravnatelje, učitelje, vzgojitelje in starše.

Pri nekaterih vsebinah so priložene prosojnice z različnih predavanj.

 

Širše teme:

Nasilje v šolah

Vedenje v šolah

Pomen vzgoje in zgodnjega učenja otroka

Etika in vrednote v vrtcih / šolah

Samopodba in samovrednotenje v vrtcu / šoli

Vloga pozitivne psihologije v vrtcu / šoli

Posamezna predavanja in gradiva s predavanj:

JUNIJ 2015 Vrstniško nasilje v šolah (predavanje za kolektive) - prosojnice (.pdf)

MAJ 2015 Empatija v komunikaciji s starši (plenarno predavanje na 3. srečanju pomočnic vzgojiteljic, Zreče, 19.5.2015) - prosojnice (.pdf)

APRIL 2015 Vzgoja za odgovornost (predavanje za učitelje ali starše) - prosojnice (.pdf)

APRIL 2015 O etiki in vrednotah v vrtcih - prosojnice (.pdf)

Vloga etike in vrednot v vzgojno izobraževalnih organizacijah - prosojnice (.pdf)

Soočanje z vzgojno zanemarjenimi učenci

Soočanje z vzgojno zanemarjenimi učenci - 1 del - prosojnice (.pdf)

Soočanje z vzgojno zanemarjenimi učenci - 2 del - prosojnice (.pdf)

Vedenje tako in drugače, predavanje na posvetu Osnovna šola na Slovenskem, Bled, 19.4.2013

Vedenje tako in drugače - 1. del - posodobljene prosojnice s predavanja (.pdf)

Vedenje tako in drugače - 2. del - posodobljene prosojnice s predavanja (.pdf)

Vedenje tako in drugače - 3. del - posodobljene prosojnice s predavanja (.pdf)

Vedenje tako in drugače - 4. del - posodobljene prosojnice s predavanja (.pdf)

Problem permisivne vzgoje, predavanje na posvetu Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva na Slovenskem, Laško, 14.3.2014

Problem permisivne vzgoje - 1. del - posodobljene prosojnice s predavanja (.pdf)

Problem permisivne vzgoje - 2. del - posodobljene prosojnice s predavanja (.pdf)

Problem permisivne vzgoje - 3. del - posodobljene prosojnice s predavanja (.pdf)

Izzivi šole za 21. stoletje, predavanje na posvetu Osnovna šola na Slovenskem, Bled, 11.4.2014

Izzivi šole za 21. stoletje - 1. del - posodobljene prosojnice s predavanja (.pdf)

Izzivi šole za 21. stoletje - 2. del - posodobljene prosojnice s predavanja (.pdf)

Kdaj je šolska skupnost učinkovita? - prosojnice (.pdf)

 

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2006, 2011, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si