ENG
 
     
     
     
 

Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje

Prostorska urejenost

Stalnost oblike

Sledenje likom

Vrisovanje

Velike tiskane črke

Male tiskane črke

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

POVEZOVANJE: RAVNE ČRTE IN KOTI -
od pike do pike

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Delovni zvezek v elektronski obliki (.pdf)

Format delovnega zvezka: A4

Število strani: 116

Število delovnih listov: 105

Izid: 2014

Ogled uvodnih strani delovnega zvezka in izbranih delovnih listov

 

 

 

O povezovanju

Povezovanje je pomembna aktivnost pri spodbujanju koordinacije oko - roka. Ko otrok s čim bolj ravno črto povezuje dve piki ali niz pik, mora med risanjem s pogledom sproti slediti napredujoči črti in njeno smer primerjati ter jo po potrebi prilagajati ciljni piki. Med risanjem se krepi nadzor nad drobnimi gibi roke s katerimi otrok nadzira gibanje pisala od začetne do ciljne pike.

Med risanjem naj otrok ne spreminja položaja lista in naj ga ne obrača. Če je le mogoče, naj poskusi narisati črto v eni potezi, brez ustavljanja, ali prestavljanja pisala.

Delovni listi in dejavnosti v tem delovnem zvezku

Naloge v tem delovnem zvezku so načrtovane tako, da spodbujajo otrokovo zmožnost risanja daljših ravnih črt in spreminjanja smeri narisane črte. Pri povezovanju si pomaga z začetno in končno piko, pri nizih pik pa tudi z vmesnimi pikami, kjer vedno povezuje tisti piki, ki sta si najbližji.

Težavnost nalog v delovnem zvezku se stopnjuje v več smereh:

  • s postopnim daljšanjem razmaka med pikama, ki ju je treba povezati,
  • s spreminjanjem naklona črte, ki jo mora narisati otrok,
  • z večanjem števila pik, ki jih mora povezati otrok.

Delovni zvezek je en od desetih delovnih zvezkov v kompletu Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje

 

Drugi delovni zvezki v kompletu Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje:

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - VODORAVNE IN NAVPIČNE ČRTE

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - RAVNE IN NERAVNE ČRTE

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - CIK CAK ČRTE

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - VALOVITE ČRTE

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - VIJUGE IN KRIVULJE

PRERISOVANJE: PRERISOVANJE KROGOV

PRERISOVANJE: PRERISOVANJE KVADRATOV

PRERISOVANJE: PRERISOVANJE RAZLIČNIH LIKOV

POVEZOVANJE: RAVNE ČRTE IN KOTI - SLEDENJE PIKAM

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

 

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si