ENG
 
     
     
     
 

Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje

Prostorska urejenost

Stalnost oblike

Sledenje likom

Vrisovanje

Velike tiskane črke

Male tiskane črke

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

PRERISOVANJE:
PRERISOVANJE KROGOV

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Delovni zvezek v elektronski obliki (.pdf)

Format delovnega zvezka: A4

Število strani: 41

Število delovnih listov: 30

Izid: 2014

Ogled uvodnih strani delovnega zvezka in izbranih delovnih listov

 

 

 

O prerisovanju

Prerisovanje je pomembna aktivnost pri spodbujanju koordinacije oko - roka. Ko otrok s pogledom sledi napredujoči risbi in jo primerja z osnovno predlogo, se krepi nadzor nad drobnimi gibi roke s katerimi nadzira gibanje pisala in se utrjuje vizualno motorična integracija.

Naloge prerisovanja so pomembne za pridobivanje spretnosti, ki igrajo pomembno vlogo pri razvoju pisanja, risanja in drugih drobno gibalnih spretnosti.

Med risanjem naj otrok ne spreminja položaja lista in naj ga ne obrača. Če je le mogoče, naj poskusi risati posamezen lik v eni potezi, brez ustavljanja, ali prestavljanja pisala.

Delovni listi in dejavnosti v tem delovnem zvezku

Naloge v tem delovnem zvezku so načrtovane tako, da otrok s prerisovanjem različno velikih krogov utrjuje vizualno motorično integracijo in temeljne grafomotorične spretnosti.

Težavnost nalog v delovnem zvezku se stopnjuje v dveh smereh:

  • z manjšanjem krogov,
  • s stopnjevanjem kompleksnosti predloge za prerisovanje.

Delovni zvezek je en od desetih delovnih zvezkov v kompletu Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje

 

Drugi delovni zvezki v kompletu Preprosto povezovanje, prerisovanje, sledenje:

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - VODORAVNE IN NAVPIČNE ČRTE

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - RAVNE IN NERAVNE ČRTE

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - CIK CAK ČRTE

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - VALOVITE ČRTE

SLEDENJE: SLEDENJE IN RISANJE - VIJUGE IN KRIVULJE

PRERISOVANJE: PRERISOVANJE KVADRATOV

PRERISOVANJE: PRERISOVANJE RAZLIČNIH LIKOV

POVEZOVANJE: RAVNE ČRTE IN KOTI - SLEDENJE PIKAM

POVEZOVANJE: RAVNE ČRTE IN KOTI - OD PIKE DO PIKE

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

 

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si