ENG
 
     
     
     
 

Vodenje v izobraževanju

Organizacijska klima

Splošno o vodenju

Samoevalvacija in zagotavljanje kakovosti

Identiteta vrtca in šole

Vrednote vrtca in šole

Poslanstvo vrtca in šole

Vizija vrtca in šole

Siva knjiga o vzgoji in izobraževanju

Bajke in povesti o devetletki

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Pomen organizacijske klime za vrtce, šole in druge vzgojno-izobraževalne organizacije

Ta del portala zajema nekaj člankov o pomenu organizacijske klime za vrtce, šole in druge vzgojno-izobraževalne organizacije.

V sodobnem svetu je za katero koli organizacijo (ne le vzgojno-izobraževalno) organizacijska klima en od ključnih dejavnikov uspešnosti ali neuspešnosti, učinkovitosti ali neučinkovitosti. Pri tem se včasih niti ne zavedamo, kaj za organizacijo, njene ljudi in njene rezultate pomeni razlika med "ugodno" in "neugodno" klimo.

Izbrani članki

Narava organizacijske klime

Organizacijska klima in stres pri delu

Organizacijska klima in ustvarjalnost

Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih

Organizacijska klima ni isto kot zadovoljstvo

Razlikovanje organizacijske klime in kulture

 

 

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2006, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si