ENG
 
     
     
     
 

Vodenje v izobraževanju

Organizacijska klima

Splošno o vodenju

Samoevalvacija in zagotavljanje kakovosti

Identiteta vrtca in šole

Vrednote vrtca in šole

Poslanstvo vrtca in šole

Vizija vrtca in šole

Siva knjiga o vzgoji in izobraževanju

Bajke in povesti o devetletki

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Pomen razprave o poslanstvu, vrednotah, viziji za šole, vrtce, organizacije

Ta del portala zajema večje število člankov o pomenu poglobljene in široke razprave o identiteti zavoda, o poslanstvu, vrednotah, viziji in drugih temeljnih vprašanjih delovanja šole, vrtca, ali druge vzgojno-izobraževalne organizacije.

 


Izbrani članki

Vsak vrtec, vsaka šola, vsaka organizacija izpolnjuje nek namen

O vrednotah, poslanstvu, viziji organizacije je preprosto treba začeti razmišljati

Ali se splača razmišljati o globljih vprašanjih, ali je bolje sproti gasiti požare?

Razmišljanje o vrednotah, poslanstvu, viziji vodi k osmišljanju dela

Ali razprava o vrednotah, poslanstvu in viziji sploh vpliva na učinkovitost organizacije?

Vrednote, poslanstvo in vizija – korenine in kompas organizacije

Pomen občutka skupne identitete v vrtcu, šoli, organizaciji

Posledice razmišljanja o vrednotah, poslanstvu in viziji

Kaj je poslanstvo, kaj so vrednote, kaj je vizija?

Kdo naj bo vključen v razpravo o vrednotah, poslanstvu in viziji in kdo naj jo vodi?

Ovire, ki lahko zavirajo ustvarjanje vizije in razpravljanje o vrednotah ter poslanstvu

Zakaj je vrednote, poslanstvo in vizijo organizacije smiselno zapisati?

Najpogostejše pomanjkljivosti pisnih izjav o poslanstvu, vrednotah in viziji

Zakaj tudi še tako dobro načrtovana razprava lahko zgreši svoj namen?

Poslanstvo, vrednote in vizija kot ključni elementi strateškega načrtovanja v vrtcu, šoli, organizaciji

Kdaj je primeren (pravi) čas za začetek razprave o vrednotah, poslanstvu in viziji?

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2006, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si