ENG
 
     
     
     
 

Vodenje v izobraževanju

Organizacijska klima

Splošno o vodenju

Samoevalvacija in zagotavljanje kakovosti

Identiteta vrtca in šole

Vrednote vrtca in šole

Poslanstvo vrtca in šole

Vizija vrtca in šole

Siva knjiga o vzgoji in izobraževanju

Bajke in povesti o devetletki

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Vloga učinkovitega vodenja za vrtce, šole in druge vzgojno-izobraževalne organizacije

Ta del portala zajema nekaj splošnih člankov o vlogi učinkovitega vodenja za vrtce, šole in druge vzgojno-izobraževalne organizacije.

V sodobnem svetu je za katero koli organizacijo (ne le vzgojno-izobraževalno) učinkovito vodenje en od ključnih dejavnikov uspešnosti ali neuspešnosti, učinkovitosti ali neučinkovitosti.

 

Izbrani članki

Vrednote organizacije in vodenje – 1. del

Vrednote organizacije in vodenje – 2. del

Kdo ustvarja vizijo organizacije? – 1. del

Kdo ustvarja vizijo organizacije? – 2. del

Načrtovanje in uvajanje izboljšav

Omejitve seminarjev in delavnic za izgrajevanje teamov ("team-building")

Ujemanje med vodjo in organizacijo

Vodenje in pozitivna pričakovanjaVodenje ni stanje, pač pa gibanje

Vodenje, spremembe, rast in razvoj organizacije

Zakaj organizacije spodbujajo povprečnost?

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2006, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si