ENG
 
     
     
     
 

Vodenje v izobraževanju

Organizacijska klima

Splošno o vodenju

Samoevalvacija in zagotavljanje kakovosti

Identiteta vrtca in šole

Vrednote vrtca in šole

Poslanstvo vrtca in šole

Vizija vrtca in šole

Siva knjiga o vzgoji in izobraževanju

Bajke in povesti o devetletki

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Samoevalvacija, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v šoli, vrtcu, ali drugi vzgojno-izobraževalni organizaciji

Ta del portala zajema večje število člankov o samoevalvaciji kot enem od najmočnejših orodij za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v šolah, vrtcih in drugih vzgojno-izobraževalnih organizacijah.

 

Izbrani članki

Kaj je samoevalvacija?

Samoevalvacija – notranji pristop k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti

Kakšna je dobra samoevalvacija?

Vrste samoevalvacije

Samoevalvacija na osnovi lastnih vprašanj – ali samoevalvacija na podlagi vnaprej določenih (zunanjih) kazalnikov kakovosti?

Koristi samoevalvacije

Koliko časa traja samoevalvacija?

Pasti samoevalvacije

“Recept za uspešno samoevalvacijo”

Skupne značilnosti odličnih vzgojno-izobraževalnih organizacij

Glavni nameni samoevalvacije

Področja kakovosti v vzgoji in izobraževanju

Kako samoevalvacija vzgojno–izobraževalne organizacije izpolnjuje svoj namen?

Ustrezna klima za izvedbo samoevalvacije

Osnovna vprašanja samoevalvacije

Faze samoevalvacijskega procesa

Kdo izvaja samoevalvacijo?

Kdo sodeluje pri samoevalvaciji?

Vloga učencev/dijakov pri samoevalvaciji

Vsebinska področja samoevalvacije

Vsebinska področja samoevalvacije - splošni podatki o organizaciji

Vsebinska področja samoevalvacije - cilji in nameni

Vsebinska področja samoevalvacije - vzgojno–izobraževalne dejavnosti in vodenje

Vsebinska področja samoevalvacije - rezultati

Vsebinska področja samoevalvacije - proces na nivoju skupin (razredov)

Vsebinska področja samoevalvacije - proces na nivoju celotne organizacije (vrtca, šole ...)

Vsebinska področja samoevalvacije – organizacija in okolje

Posebnosti samoevalvacije v vrtcih

Nekateri kriteriji za ocenjevanje kakovosti vrtcev – programi za dojenčke in malčke do 3. leta starosti

Nekateri kriteriji za ocenjevanje kakovosti vrtcev – programi za starejše predšolske otroke do vstopa v šolo

Poročilo o samoevalvaciji

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2006, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si