ENG
 
     
     
     
 

Vodenje v izobraževanju

Organizacijska klima

Splošno o vodenju

Samoevalvacija in zagotavljanje kakovosti

Identiteta vrtca in šole

Vrednote vrtca in šole

Poslanstvo vrtca in šole

Vizija vrtca in šole

Siva knjiga o vzgoji in izobraževanju

Bajke in povesti o devetletki

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Pomen jasnih in skupnih vrednot za šole, vrtce, zavode

Ta del portala zajema večje število člankov o pomenu jasnih in skupnih organizacijskih vrednot za šole, vrtce, organizacije.

Jasne skupne vrednote, ki si jih delijo zaposleni, niso le osrednji "kompas" za izbiro ravnanj in vedenj, pač pa so (skupaj z ostalimi osrednjimi elementi identitete organizacije) tudi pomembno stičišče, ki zagotavlja konsistentna in koherentna prizadevanja za uresničevanje skupnih ciljev.

 


Izbrani članki

Vsak vrtec, vsaka šola, vsaka organizacija izpolnjuje nek namen

O vrednotah, poslanstvu, viziji organizacije je preprosto treba začeti razmišljati

Ali se splača razmišljati o globljih vprašanjih, ali je bolje sproti gasiti požare?

Razmišljanje o vrednotah, poslanstvu, viziji vodi k osmišljanju dela

Ali razprava o vrednotah, poslanstvu in viziji sploh vpliva na učinkovitost organizacije?

Vrednote, poslanstvo in vizija – korenine in kompas organizacije

Pomen občutka skupne identitete v vrtcu, šoli, zavodu

Na kaj vse vpliva razmišljanje o vrednotah, poslanstvu in viziji

Kaj je poslanstvo, kaj so vrednote, kaj je vizija?

Kaj so vrednote?

Kakšne vrste vrednot obstajajo?

Od vrednot posameznika k vrednotam organizacije

Kako »delujejo« vrednote?

Seznam organizacijskih vrednot 1

Seznam organizacijskih vrednot 2

Seznam organizacijskih vrednot 3

Seznam organizacijskih vrednot 4

Zakaj je v organizacijah pomembno iskati skupne vrednote?

Vrednote organizacije in vodenje

Iskanje skupnih vrednot v organizaciji in sestavljanje izjave o vrednotah

Past »dvojne morale«

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek, 2006, 2013, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si