ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Kompleti za delo z otroki in mladostniki starimi od 7 do 16 let za učitelje razrednega pouka, razrednike, svetovalne delavce, učitelje OPB, izvajalce DSP.

KAKŠEN SEM?

KAKŠNA SEM?

KAKŠNI SMO?

(7 DO 9 LET)

(10 DO 12 LET)

(13 DO 16 LET)

 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

 

Mere vsake škatle: 16,5 x 15,5 x 5 cm

Izid: april 2015

Cena vsakega kompleta: 24,00 EUR

Ideje za skupinske ali samostojne dejavnosti, delavnice in druge oblike dela, namenjene spodbujanju razmišljanja o sebi in o drugih.

Spodbujanje samozavedanja, samospoštovanja in samovrednotenja.

Spodbujanje razumevanja ter pozitivnega vrednotenja drugih.

Povezovanje osebnih lastnosti z odločitvami in vedenjem.

Osebne lastnosti in pridevniki s pozitivno konotacijo otrokom in mladostnikom omogočajo, da pri sebi in pri vrstnikih prepoznavajo različne pozitivne lastnosti.

 

Kompleti zajemajo različno število osebnih lastnosti oziroma pridevnikov s pozitivno konotacijo, ki opisujejo ljudi in njihovo vedenje. Besede so izbrane v skladu z razvojno stopnjo in razumevanjem otrok in najstnikov, ki jim je posamezen komplet namenjen.

Cilj dejavnosti za vse starosti je usmerjanje pozornosti otrokin najstnikov na pozitivne lastnosti in poteze pri sebi in pri drugih.

Dejavnosti v kompletih otroke in najstnike preko iskanja primerov iz osebnih izkušenj spodbujajo k povezovanju osebnih lastnosti in vedenja. Na ta način pri njih utrjujejo razumevanje, da naše lastnosti pomembno vplivajo na naše odločitve in ravnanja.

Dejavnosti omogočajo uresničevanje posameznih ciljev iz učnih načrtov za predmete Spoznavanje okolja (1. triletje), Družba (2. triletje), Domovinska in državljanska vzgoja ter etika (3. triletje).

Kompleti omogočajo različne dejavnosti v večjih skupinah (razred), manjših skupinah, ali pa individualno delo s posameznim otrokom oziroma najstnikom.

 

KAKŠEN SEM? KAKŠNA SEM? KAKŠNI SMO?

7 DO 9 LET

 

Komplet zajema 42 različnih osebnih lastnosti oziroma pridevnikov s pozitivno konotacijo, ki opisujejo ljudi in njihovo vedenje. Besede so izbrane v skladu z razvojno stopnjo in razumevanjem otrok, starih približno sedem do devet let.

Vsebina kompleta:

 • Knjižica s predlogi za igre in dejavnosti
 • 42 modrih kartic z napisi osebnih značilnosti in pridevnikov
 • 42 rdečih kartic z napisi osebnih značilnosti in pridevnikov
 • 42 oranžnih kartic z napisi osebnih značilnosti in pridevnikov
 • 42 modro/zelenih kartic z napisi osebnih značilnosti in pridevnikov
 • 42 rumenih kartic z napisi osebnih značilnosti in pridevnikov
 • 42 vijoličastih kartic z napisi osebnih značilnosti in pridevnikov

 

KAKŠEN SEM? KAKŠNA SEM? KAKŠNI SMO?

10 DO 12 LET

 

Komplet zajema 122 različnih osebnih lastnosti oziroma pridevnikov s pozitivno konotacijo, ki opisujejo ljudi in njihovo vedenje. Besede so izbrane v skladu z razumevanjem otrok, starih približno deset do dvanajst let.

Vsebina kompleta:

 • Knjižica s predlogi za igre in dejavnosti
 • dvakrat 122 kartic z napisi osebnih značilnosti in pridevnikov
 • 20 praznih kartic za nadomestilo morebitnih izgubljenih ali poškodovanih kartic
 • 64 kartončkov (najbolj značilne lastnosti, najmanj značilne lastnosti, srednje značilne lastnosti, najbolj pomembne lastnosti, najmanj pomembne lastnosti, srednje pomembne lastnosti)

 

KAKŠEN SEM? KAKŠNA SEM? KAKŠNI SMO?

13 DO 16 LET

 

Komplet zajema 192 različnih osebnih lastnosti oziroma pridevnikov s pozitivno konotacijo, ki opisujejo ljudi in njihovo vedenje. Besede so izbrane v skladu z razumevanjem najstnikov.

Vsebina kompleta:

 • Knjižica s predlogi za igre in dejavnosti
 • dvakrat 192 kartic z napisi osebnih značilnosti in pridevnikov
 • 32 praznih kartic za nadomestilo morebitnih izgubljenih ali poškodovanih kartic
 • 64 kartončkov (najbolj značilne lastnosti, najmanj značilne lastnosti, srednje značilne lastnosti, najbolj pomembne lastnosti, najmanj pomembne lastnosti, srednje pomembne lastnosti)

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si