ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

KOMPLET: VPRAŠALNIKI IN LESTVICE ZA DELO S POSAMEZNIMI UČENCI

 

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik (2008, 2016)

 

Druga, prenovljena izdaja

Izid: januar 2016

Cena: cena celotnega kompleta (komplet vsebuje sedem priročnikov z lestvicami) je 126.00 EUR

Komplet zajema 7 priročnikov za delo s posameznimi učenci. Priročniki vsebujejo lestvice in vprašalnike s pomočjo katerih prepoznavamo žrtve in storilce nasilja, odnos učencev do nasilja, njihove občutke varnosti ali ogroženosti, stopnjo vključevanja v nasilje.

Priročniki omogočajo neomejeno razmnoževanje in uporabo vprašalnikov in lestvic za potrebe šole in dela z učenci.

KLAV - KRATKA LESTVICA AGRESIVNEGA VEDENJA

 

4 različice lestvic (2 za fante, 2 za dekleta).

Priročnik omogoča neomejeno razmnoževanje vprašalnikov za potrebe šole.

Lestvica KLAV je namenjena ugotavljanju pogostosti in oblik agresivnih vedenj pri učencih, otrocih in mladostnikih. Uporabna je kot pripomoček za prepoznavanje otrok in mladostnikov, ki imajo težave z agresivnim vedenjem in z nadzorom agresivnih impulzov. Primerna je tudi za ugotavljanje splošnih značilnosti in pojavljanja agresivnih vedenj v posameznem razredu, skupini, ali na celotni šoli.

Lestvica KLAV je namenjena učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom kot orodje za vpogled v značilne oblike agresivnega vedenja otrok oziroma mladostnikov. Uporablja se v okviru vsakdanje pedagoške dejavnosti, ali svetovalnega oziroma preventivnega procesa.

Kategorija: lestvico lahko uporablja psiholog, ali šolski svetovalni delavec, ali drug strokovnjak za svetovanje otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem.

Starostni razpon: 8 do 18 let.

Število postavk: 13.

 

LSNV - LESTVICA STALIŠČ DO NASILNEGA VEDENJA

 

6 različic lestvice (3 za fante, 3 za dekleta).

Priročnik omogoča neomejeno razmnoževanje vprašalnikov za potrebe šole.

Lestvica LSNV je namenjena ugotavljanju stališč učencev in najstnikov do nasilnih vedenj in ravnanj. Namenjena je učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom kot orodje za vpogled v stališča učencev in mladostnikov do nasilnega vedenja in nasilnega reševanja težav.

Stališča do nasilja, nasilnega in nenasilnega reševanja problemov imajo več pomembnih posledic. Med drugim se lahko povezujejo z dejanskimi vedenjskimi vzorci učencev in mladostnikov v konfliktnih in frustrirajočih okoliščinah; strpnost do nasilja se lahko povezuje z večjo nagnjenostjo k nasilnemu odzivanju in reševanju problemov.

Kategorija: lestvico lahko uporablja učitelj ali svetovalni delavec.

Starostni razpon: 9 do 18 let.

Število postavk: celotna lestvica 22, podlestvica sprejemljivost nasilja 11, podlestvica nenasilno reševanje problemov 11.

 

VPŠ - VPRAŠALNIK POČUTJA V ŠOLI (Občutek varnosti)

 

2 različici lestvice (1 za fante, 1 za dekleta).

Priročnik omogoča neomejeno razmnoževanje vprašalnikov za potrebe šole.

Vprašalnik VPŠ je namenjen ugotavljanju počutja učencev v šoli in ugotavljanju povezave med počutjem ne eni, ter različnimi dogodki, pojavi in odnosi v šoli na drugi strani. Namenjen je odkrivanju kritičnih dejavnikov, ki lahko prispevajo k slabšemu počutju ali zmanjšanem občutku varnosti učencev.

Vprašalnik omogoča prepoznavanje učencev, ki se v šoli ne počutijo dobro, in prepoznavanje dejavnikov šolskega okolja, ki prispevajo k takšnemu počutju. Uporaben je pri načrtovanju podpore učencem in pri načrtovanju strategij za zagotavljanje ustreznega okolja za učence in za izboljšanje njihovega počutja v okviru cele šole, posameznih oddelkov ali skupin.

Kategorija: lestvico lahko uporablja učitelj ali svetovalni delavec.

Starostni razpon: 8 do 16 let.

Število postavk: 31.

 

LPNNV - LESTVICA POČUTJA OB NASILNEM IN NENASILNEM VEDENJU

 

4 različice lestvice (2 za fante, 2 za dekleta).

Priročnik omogoča neomejeno razmnoževanje vprašalnikov za potrebe šole.

Lestvica LPNNV je namenjena ugotavljanju občutij učencev in mladostnikov v okoliščinah, ko so priče nasilnemu ali nenasilnemu reševanju problemov in konfliktov. Občutki otrok in najstnikov ob nasilnem ali nenasilnem vedenju drugih lahko pomembno vplivajo na razvoj in ponotranjanje mehanizmov za uspešno soočanje z različnimi konfliktnimi in frustrirajočimi okoliščinami.

Lestvica je uporabna kot pripomoček za prepoznavanje otrok in mladostnikov, ki imajo težave z doživljanjem in občutki ob nasilnem in nenasilnem vedenju drugih; ali kot pripomoček za ugotavljanje splošnih občutkov ob nasilnih in nenasilnih vedenjih v posameznem razredu, skupini, ali na šoli. Uporablja se v okviru vsakdanje pedagoške dejavnosti, ali svetovalnega oziroma preventivnega procesa.

Kategorija: lestvico lahko uporablja učitelj ali svetovalni delavec.

Starostni razpon: 8 do 15 let.

Število postavk: 17.

 

VNVŠu - VPRAŠALNIK NASILNEGA VEDENJA V ŠOLI (Verzija za učenca)

 

2 različici lestvice (1 za fante, 1 za dekleta).

Priročnik omogoča neomejeno razmnoževanje vprašalnikov za potrebe šole.

Vprašalnik VNVŠu je namenjen ugotavljanju oblik in pogostosti nasilnih vedenj med otroki in mladostniki. Učitelji, psihologi, šolski svetovalni delavci, svetovalci in drugi strokovnjaki ga lahko uporabljajo kot orodje za:

  • ugotavljanje nagnjenosti k nasilnemu vedenju pri posameznih učencih,
  • ugotavljanje splošne stopnje nasilnega vedenja v šoli,
  • ugotavljanje pogostosti nasilniških vedenj in za ugotavljanje, kako dobro učenci razumejo, kaj vse sodi med nasilno vedenje.

Pri učencih, pri katerih pride do nenadnega porasta nasilnih vedenj, lahko vprašalnik pomaga pri iskanju vzrokov za porast pogostosti nasilnih vedenj, in kot orodje pri razvijanju strategij za obvladovanje otrokovih oz. mladostnikovih impulzov in zmanjšanje pojavnosti nasilnih vedenj.

Kategorija: vprašalnik lahko uporablja psiholog, ali šolski svetovalni delavec, ali drug strokovnjak za svetovanje otrokom in mladostnikom.

Starostni razpon: 8 do 16 let.

Število postavk: 19.

 

VNVŠu - VPRAŠALNIK NASILNEGA VEDENJA V ŠOLI (Verzija za ocenjevalca)

 

2 različici lestvice (1 za fante, 1 za dekleta).

Priročnik omogoča neomejeno razmnoževanje vprašalnikov za potrebe šole.

Vprašalnik VNVŠo je namenjen ugotavljanju oblik in pogostosti nasilnih vedenj med otroki in mladostniki. Učitelji, psihologi, šolski svetovalni delavci, svetovalci in drugi strokovnjaki ga lahko uporabljajo kot orodje za:

  • ugotavljanje nagnjenosti k nasilnemu vedenju pri posameznih učencih,
  • ugotavljanje splošne stopnje nasilnega vedenja v šoli
  • ugotavljanje pogostosti nasilniških vedenj in za ugotavljanje, kako dobro učenci razumejo, kaj vse sodi med nasilno vedenje.

Vprašalnik VNVŠo omogoča primerjavo med opazovalčevo oceno učenčevega vedenja in samooceno, ki jo na vprašalniku VNVŠu poda sam učenec. Ta primerjava omogoča vpogled v kritičnost otroka do lastnega vedenja, in v njegovo splošno razumevanje nasilnega vedenja.

Kategorija: vprašalnik lahko uporablja psiholog, ali šolski svetovalni delavec, ali drug strokovnjak za svetovanje otrokom in mladostnikom.

Starostni razpon: 8 do 16 let.

Število postavk: 19.

 

PŽNV - PREPOZNAVANJE ŽRTEV NASILNEGA VEDENJA V ŠOLI ALI V SKUPINI

Priročnik vsebuje štiri različne vprašalnike:

PŽNV-BA Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja - besedna agresivnost

PŽNV-TA Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja - telesna agresivnost

PŽNV-PA Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja - posredna agresivnost

PŽNV-24 Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja - daljša oblika

 

8 različic vprašalnikov (4 za fante, 4 za dekleta).

Priročnik omogoča neomejeno razmnoževanje vprašalnikov za potrebe šole.

Vprašalniki PŽNV so namenjeni ugotavljanju in prepoznavanju tistih članov razreda (ali druge skupine otrok oziroma mladostnikov) ki jih ogroža agresivno vedenje sošolcev, vrstnikov in drugih. Vprašalniki omogočajo prepoznavanje učencev, otrok, oziroma mladostnikov, ki so pogostejše žrtve besedne, telesne, ali posredne agresivnosti vrstnikov.

Kategorija: vprašalnike uporabljajo učitelji, psihologi, ali drugi strokovnjaki (pedagogi, specialni pedagogi, idr.).

Starostni razpon: 8 do 18 let.

Število postavk:10 (krajši vprašalniki), 24 (daljši vprašalnik).

 

Šol brez nasilja ni. Obstajajo le šole z manj in šole z več nasilja. Šole, v katerih je manj nasilja, imajo do problematike nasilja proaktiven odnos. Pričakajo ga pripravljene in se znajo odzvati nanj. Nasilja se zavedajo, znajo ga prepoznati, se soočati z njim in ga obvladovati. Ne skrivajo se pred nasiljem in ga ne zanikajo. Če se zgodi, ga ne pometejo pod preprogo, pač pa se spopadejo z njim.

Če se odkrito spopadamo z nasiljem, vplivamo na njegovo pogostost in jakost!

Če nasilje zanikamo in prikrivamo, vplivamo na njegovo pogostost in jakost!

Šole, ki se znajo uspešno soočiti z nasiljem, pomembno vplivajo na to, kolikokrat bo v njih prišlo do primerov nasilja, koliko otrok bo vanje vpletenih, ter kako resne bodo njihove posledice.

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si