ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

KOMPLET: PREPOZNAVANJE IN SPREMLJANJE NASILJA NA ŠOLI Z VPRAŠALNIKI

 

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik (2016)

 

Izid: januar 2016

Cena: cena celotnega kompleta (komplet vsebuje pet priročnikov s priporočili, ki omogočajo načrtovanje in izvedbo celovite analize nasilja v šoli) je 180.00 EUR

Nasilje v šolah je resničen pojav, pred katerim si ne smemo zatiskati oči. Ko se pogovarjamo o kakovosti šol, se slednja ne nanaša le na kakovost in trajnost pridobljenega znanja, pač pa tudi na to, v kakšnih pogojih in v kakšnem okolju poteka šolsko delo. Zato je za šole, ki si prizadevajo zagotoviti primerne pogoje za življenje in učenje otrok in mladostnikov, izjemno pomembno, kako se soočajo s problemom nasilja in z njegovimi posledicami.

Komplet je namenjen šolam, ki želijo uspešno preprečevati nasilje, ali se želijo uspešno soočiti z morebitnim obstoječim nasiljem v šolskem prostoru. Razumevanje in dobro poznavanje problematike, pojavnih oblik in drugih vidikov nasilja v šoli je nujen pogoj za uspešno soočanje z nasiljem in za njegovo preprečevanje. Zato zajema različne priročnike, s pomočjo katerih lahko šola pridobi celosten vpogled v morebitne pojave nasilja.

Komplet zajema pet priročnikov s priporočili za pripravo celovitih vprašalnikov, s katerimi lahko pridobimo podroben vpogled v odnos do nasilja in v posamezne pojave nasilja v šoli. Priročniki pomagajo izbrati in pripraviti najbolj primerna vprašanja za različne skupine udeležencev šolskega procesa (mlajši učenci, starejši učenci, zaposleni, starši), s pomočjo katerih lahko šola pridobi celosten vpogled v morebitne pojave nasilja. Priročniki so nastali na podlagi izkušenj v slovenskih šolah.

 

UVODNI PRIROČNIK KOMPLETA: PREPOZNAVANJE IN SPREMLJANJE NASILJA NA ŠOLI Z VPRAŠALNIKI

 

Prepoznavanje pojavnih oblik, značilnosti in drugih vidikov nasilja v šoli je nujni pogoj za uspešno soočanje z nasiljem in za njegovo preprečevanje.

Priročnik je namenjen pripravi vprašalnikov, s katerimi lahko pridobimo podroben vpogled v odnos do nasilja in v posamezne pojave nasilja v posamezni šoli. Zajema ločene priročnike s priporočili za pripravo vprašalnikov, namenjenim različnim pomembnim skupinam udeležencev šolskega procesa, s pomočjo katerih lahko šola pridobi celosten vpogled v morebitne pojave nasilja.

Priročnik, ki pojasnjuje, kako se lotiti celovite analize nasilja v šoli, je nastal na podlagi izkušenj v slovenskih šolah.

Šol brez nasilja ni. Obstajajo le šole z manj in šole z več nasilja. Šole, v katerih je manj nasilja, imajo do problematike nasilja proaktiven odnos. Pričakajo ga pripravljene in se znajo odzvati nanj. Nasilja se zavedajo, znajo ga prepoznati, se soočati z njim in ga obvladovati. Ne skrivajo se pred nasiljem in ga ne zanikajo. Če se zgodi, ga ne pometejo pod preprogo, pač pa se spopadejo z njim.

 

NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA VPRAŠALNIKA ZA MLAJŠE UČENCE (PRVO TRILETJE)

 

Priročnik zajema širok izbor področij in vprašanj za ugotavljanje pojavnih oblik, vrst, pogostosti, ali stopnje nasilja v šoli, od tega, kje in kako se nasilje pojavlja, do tega kdo ga izvaja in kdo so njegove žrtve. Njegov cilj je pomoč šoli pri pripravi učinkovitega orodja za spremljanje izkušenj mlajših učencev z morebitnim nasiljem. Poglavja v priročniku omogočajo pripravo celovitega vprašalnika, ki bo pomagal:

  • celostno prepoznati izkušnje mlajših učencev z morebitnim nasiljem na šoli,
  • prepoznati in razumeti dejavnike in okoliščine, ki šolsko okolje varujejo pred pojavi nasilja in tiste, ki lahko prispevajo k pojavom nasilja,
  • pri načrtovanju strategij za preprečevanje nasilja in za omejevanje njegovih posledic.

 

 

NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE DRUGEGA IN TRETJEGA TRILETJA

 

Poglavja v priročniku omogočajo pripravo celovitega vprašalnika, ki bo pomagal:

  • celostno prepoznati izkušnje starejših učencev z morebitnim nasiljem na šoli,
  • prepoznati in razumeti dejavnike in okoliščine, ki šolsko okolje varujejo pred pojavi nasilja in tiste, ki lahko prispevajo k pojavom nasilja,
  • pri načrtovanju strategij za preprečevanje nasilja in za omejevanje njegovih posledic.

Vprašanja v priročniku niso zapovedi, pač pa predvsem predlogi, ki jih lahko oblikujete, spreminjate in prilagajate vašim izkušnjam, vašemu šolskemu okolju in vašim učencem. Lahko jim dodajate vprašanja, ki niso zajeta v tem priročniku, pa se vam zdijo pomembna za razumevanje pojavov nasilja v vaši šoli. Nekatera vprašanja lahko izpustite. Ali pa z njihovo pomočjo oblikujete svoja vprašanja, ki vam bodo po vaši presoji bolje pomagala razumeti morebitne pojave nasilja na šoli.

 

NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA VPRAŠALNIKA ZA ZAPOSLENE

 

4 različice lestvice (2 za fante, 2 za dekleta).

Priročnik omogoča neomejeno razmnoževanje vprašalnikov za potrebe šole.

Lestvica LPNNV je namenjena ugotavljanju občutij učencev in mladostnikov v okoliščinah, ko so priče nasilnemu ali nenasilnemu reševanju problemov in konfliktov. Občutki otrok in najstnikov ob nasilnem ali nenasilnem vedenju drugih lahko pomembno vplivajo na razvoj in ponotranjanje mehanizmov za uspešno soočanje z različnimi konfliktnimi in frustrirajočimi okoliščinami.

Lestvica je uporabna kot pripomoček za prepoznavanje otrok in mladostnikov, ki imajo težave z doživljanjem in občutki ob nasilnem in nenasilnem vedenju drugih; ali kot pripomoček za ugotavljanje splošnih občutkov ob nasilnih in nenasilnih vedenjih v posameznem razredu, skupini, ali na šoli. Uporablja se v okviru vsakdanje pedagoške dejavnosti, ali svetovalnega oziroma preventivnega procesa.

 

NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA VPRAŠALNIKA ZA STARŠE

 

Poglavja v priročniku omogočajo pripravo celovitega vprašalnika, ki bo pomagal:

  • celostno prepoznati izkušnje zaposlenih z morebitnim nasiljem na šoli,
  • prepoznati in razumeti dejavnike in okoliščine, ki šolsko okolje varujejo pred pojavi nasilja in tiste, ki lahko prispevajo k pojavom nasilja,
  • pri načrtovanju strategij za preprečevanje nasilja in za omejevanje njegovih posledic.

Priročnik zajema širok izbor možnih področij in vprašanj, s pomočjo katerih lahko pripravite celovit vprašalnik za spremljanje izkušenj staršev z morebitnim nasiljem v šoli. Poglavja v priročniku omogočajo pripravo vprašalnikov za ugotavljanje pojavnih oblik, vrst, pogostosti, ali stopnje nasilja v šoli. Obenem pa si z njimi lahko pomagamo tudi pri načrtovanju učinkovitih strategij za preprečevanje nasilja in za omejevanje njegovih posledic.

 

Šol brez nasilja ni. Obstajajo le šole z manj in šole z več nasilja. Šole, v katerih je manj nasilja, imajo do problematike nasilja proaktiven odnos. Pričakajo ga pripravljene in se znajo odzvati nanj. Nasilja se zavedajo, znajo ga prepoznati, se soočati z njim in ga obvladovati. Ne skrivajo se pred nasiljem in ga ne zanikajo. Če se zgodi, ga ne pometejo pod preprogo, pač pa se spopadejo z njim.

Če se odkrito spopadamo z nasiljem, vplivamo na njegovo pogostost in jakost!

Če nasilje zanikamo in prikrivamo, vplivamo na njegovo pogostost in jakost!

Šole, ki se znajo uspešno soočiti z nasiljem, pomembno vplivajo na to, kolikokrat bo v njih prišlo do primerov nasilja, koliko otrok bo vanje vpletenih, ter kako resne bodo njihove posledice.

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si