ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Spremljanje težavnega vedenja pri otrocih in najstnikih

PRIROČNIK Z LESTVICAMI

 

LESTVICA ZNAKOV TEŽAV S POZORNOSTJO

(2. prenovljena in posodobljena izdaja)

 

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik

Izid: februar 2016

Cena: 32,00 EUR (cena zajema možnost neomejenega razmnoževanja lestvic za potrebe šole)

 

Lestvica LZTP je namenjena beleženju znakov težav s pozornostjo pri otrocih in mladostnikih. Beleži nekatera vedenja, ki se lahko povezujejo s težavami pri koncentraciji in osredotočanju na posamezne dejavnosti; kadar so bolj izražena pa tudi z motnjami pozornosti. Odgovorni list izpolnjuje učitelj, starš ali drug odrasel, ki dobro pozna otroka in njegovo vsakdanje vedenje.

Lestvica je namenjena šolskim psihologom, šolskim svetovalnim delavcem, svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom kot dopolnilna informacija s strani tistih, ki dobro poznajo otroka in njegovo vedenje v razredu ali v drugem okolju. Uporablja se kot pripomoček za prepoznavanje otrok in mladostnikov, ki imajo težave na tem področju, in kot orodje v začetnem procesu načrtovanja učinkovitih strategij za pomoč otrokom in najstnikom s težavami na tem področju.

Priročnik zajema 12 različic lestvice, po 3 za mlajše dečke, mlajše deklice, najstnike in najstnice. Za vsako skupino so predvidene tri različice lestvice: prva je namenjena beleženju pogostosti posameznih znakov vedenja, druga beleženju spreminjanja vedenja, tretja pa omogoča beleženje tako pogostosti znakov kot tudi opažanju sprememb v določenem časovnem obdobju.

Lestvica je uporabna za ocenjevanje vedenja otrok, učencev in mladostnikov od 6. leta starosti naprej. Ker je pri mlajših otrocih razpršena in kratkotrajna pozornost značilen pojav, lestvica ne beleži le pojavnosti posameznih vedenj, pač pa tudi spremembe teh vedenj v določenem časovnem obdobju. Zato je pri mlajših otrocih, ki na lestvici dosežejo visok rezultat, še posebno pomembno interpretirati ta rezultat v luči sprememb opaženega vedenja; upadanje teh vedenj je lahko znak, da gre za prehodne in razvojno pogojene težave.

Kategorija: lestvico lahko uporablja šolski psiholog, šolski svetovalni delavec, ali drug strokovnjak na področju svetovanja otrokom in mladostnikom

Starostni razpon: od 6 let naprej

Število postavk: 13

Število različic lestvice: 12

Čas izpolnjevanja: 5 do 10 minut

Čas vrednotenja: do 5 minut

Izpolnjevanje lestvice: starš; učitelj; odrasel, ki dobro pozna otroka oziroma učenca; pri najstnikih lahko vrstnik

Bolj ali manj vsi otroci so lahko občasno nepozorni. Za mlajše otroke je na primer značilen krajši obseg pozornosti, ki jim onemogoča, da bi pri manj zanimivih dejavnostih zdržali dlje časa. Celo pri starejših otrocih in najstnikih je lahko pozornost odvisna od ravni zanimanja za različne dejavnosti. Na pozornost lahko pomembno vpliva količina dražjajev, ki sojim izpostavljeni. Zato je včasih na prvi pogled težko razlikovati najstnika, ki ima zaradi prenasičenosti z dražljaji (računalniki, tablice, telefoni, TV) resne težave s pozornostjo od tistega, ki se v šoli preprosto dolgočasi.

Kljub temu je treba kakršne koli težave otrok in najstnikov na področju pozornosti resno obravnavati. Težave s pozornostjo in koncentracijo lahko vplivajo na uspešnost otrok in mladostnikov v različnih šolskih in drugih situacijah, vplivajo na samopodobo in samovrednotenje, medosebne odnose in rezultate v šoli. Razumevanje in prepoznavanje njihovih znakov je pomembno za načrtovanje ustrezne pomoči in podpore otrokom in učencem, še posebno za tiste, pri katerih so ta vedenja tako intenzivna, da vplivajo na njihovo uspešnost v različnih situacijah.

Lestvica je namenjena oceni znakov težav s pozornostjo, ne pa postavljanju diagnoze motnje pozornosti ali ADHD. Če rezultati posameznega otroka ali mladostnika na lestvici opozorijo na težave na področju pozornosti, je smiselno razmisliti o poglobljeni analizi, obravnavi in odpravljanju teh težav, njihovih vzrokov in posledic. Če psiholog, svetovalni delavec ali drug strokovnjak na podlagi rezultata na LZTP meni, da bi lahko pri otroku ali mladostniku šlo za resnejše težave ali celo motnje pozornosti, je za njihovo natančno ugotavljanje potreben nadaljnji podrobnejši in poglobljen diagnostični postopek.

  

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si