ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Priročnik z lestvicami za ugotavljanje z družino in z družinskimi odnosi povezane samopodobe otrok in najstnikov.

LP-DDO: LESTVICA SAMOPODOBE - DRUŽINA IN DRUŽINSKI ODNOSI

 

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik (2008, 2016)

 

Druga, prenovljena izdaja

Izid: januar 2016

Cena: cena celotnega kompleta Lestvice samopodobe (štirje priročniki: Šola in šolska uspešnost, Telesna samopodoba in videz, Socialni odnosi, Družina in družinski odnosi) je 82.00 EUR

10 različic lestvic (5 za fante, 5 za dekleta).

Priročnik omogoča neomejeno razmnoževanje lestvic za potrebe šole.

Kategorija: S - lestvico lahko uporablja šolski psiholog, šolski svetovalni delavec, ali drug strokovnjak na področju svetovanja otrokom in mladostnikom.

Starostni razpon: 10 let in naprej.

Število postavk: 22 (daljša oblika), 13 (krajša oblika).

Čas izponjevanja: 10 minut (daljša oblika), do 5 minut (krajša oblika).

Čas vrednotenja: do 5 minut.

Izpolnjevanje lestvice: samoocenjevanje, ali usmerjeni razgovor (ocenjevalec skozi razgovor vodi učenca oziroma mladostnika od vprašanja do vprašanja in beleži njegove odgovore v odgovorni list).

 

Lestvica SP-TS je oblikovana v dveh različicah. Daljša različica lestvice ima 2 postavk, krajša različica pa 13 postavk.

Lestvica daje dva pomembna podatka:

  1. oceno trenutne z družino in z družinskimi odnosi povezane samopodobe,
  2. primerjalna ocena trenutne s socialnimi odnosi povezane samopodobe v primerjavi s preteklostjo

Ugotavljanje samopodobe - družina in družinski odnosi.

Lestvica SP-DDO je namenjena hitremu ugotavljanju tistih vidikov samopodobe učencev in mladostnikov, ki so povezani z družino, družinskimi odnosi in vlogo v družini.

Samopodoba kot zbirka samozaznav in prepričanj o sebi se začne oblikovati v zgodnjem otroštvu. Na njeno oblikovanje vplivajo na eni strani izkušnje otroka ob doseganju različnih pomembnih mejnikov, ki vzbujajo občutek sprejetosti, zmožnosti, kompetentnosti. Na drugi strani jo sooblikujejo povratne informacije pomembnih oseb (staršev, vzgojiteljev, učiteljev) ob teh dosežkih. Kot eno od temeljnih področij osebnosti se torej postopno oblikuje od otroštva dalje in se razvija vse življenje.

Ustrezna pozitivna samopodoba varuje otroke in mladostnike v soočenjih z izzivi okolja in različnimi okoliščinami. Lajša jim upravljanje s konflikti in upiranje negativnim pritiskom okolja. Za otroke in mladostnike z nizko, negativno samopodobo so lahko različni življenjski izzivi vir stresa, občutkov tesnobe in frustracij, njihova zmožnost za spopadanje s težavami in reševanje problemov je lahko okrnjena. V skrajnih okoliščinah lahko izrazito negativna samopodoba in z njo povezano nezaupanje v lastne zmožnosti prispeva k pasivnosti, izključevanju iz socialnih situacij in depresivnosti.
Vidiki samopodobe, ki so povezani z družino in družinskimi odnosi niso le pokazatelj opore, ki jo otrok oziroma mladostnik občuti v svoji družini, pač pa tudi pomemben dejavnik kakovosti odnosov, ki jih vzpostavlja v drugih socialnih sredinah. Občutek sprejetosti in podpore v družini pozitivno vpliva na otrokovo oziroma mladostnikovo blagostanje, pomanjkanje tega občutka lahko močno okrni možnosti za razvoj osebne in socialne čvrstosti.

Lestvica SP-DDO je namenjena psihologom, šolskim svetovalnim delavcem, svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom kot orodje za vpogled v z družino povezano samopodobo oziroma samovrednotenje otrok oziroma mladostnikov. Uporabna je kot pripomoček za prepoznavanje otrok in mladostnikov, ki bi lahko imeli težave na področju z družino povezane samopodobe in samovrednotenja. Primerna je tudi za ugotavljanje splošnega stanja z družino povezane samopodobe otrok oziroma mladostnikov v posameznem razredu ali skupini. Uporablja se v okviru vsakdanje pedagoške dejavnosti, ali svetovalnega oziroma preventivnega procesa za individualno ali skupinsko ocenjevanje telesne samopodobe otrok, učencev in mladostnikov od 10. leta starosti naprej (izjemoma pri otrocih od 8. leta naprej; v takšnem primeru izponjevanje odgovornega lista poteka tekom usmerjenega razgovora, otrokove odgovore pa beleži ocenjevalec).

Starejši otroci in mladostniki lestvico ispolnjujejo sami, bodisi po navodilih odrasle osebe, bodisi sami preberejo navodila, če presodite, da jih bodo razumeli in ne potrebujejo posebnih navodil. Pri mlajših otrocih, ali otrocih s težavami z branjem in razumevanjem, lahko lestvico izpolnjuje učitelj ali svetovalni delavec, ki otroka usmerja od vprašanja do vprašanja v obliki vodenega razgovora.

Lestvica SP-DDO je namenjena kratki oceni z družino povezane samopodobe in ni psihodiagnostični inštrument. Če odgovori posameznega otroka ali mladostnika na lestvici SP-DDO opozorijo na težave z družino povezane samopodobe, je smiselno razmisliti o poglobljeni analizi in obravnavi teh težav, njihovih vzrokov in posledic.

 

V kompletu Lestvice samopodobe so še priročniki:

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si