ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

PREPOZNAVANJE IN SPREMLJANJE NASILJA NA ŠOLI Z VPRAŠALNIKI

 

NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE DRUGEGA IN TRETJEGA TRILETJA

 

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik (2016)

 

Izid: januar 2016

 

Priročnik Zajema širok izbor področij in vprašanj za ugotavljanje pojavnih oblik, vrst, pogostosti, ali stopnje nasilja v šoli, od tega, kje in kako se nasilje pojavlja, do tega kdo ga izvaja in kdo so njegove žrtve. Njegov cilj je pomoč šoli pri pripravi učinkovitega orodja za spremljanje izkušenj učencev drugega in tretjega triletja z morebitnim nasiljem. Poglavja v priročniku omogočajo pripravo celovitega vprašalnika, ki bo pomagal:

 • celostno prepoznati izkušnje starejših učencev z morebitnim nasiljem na šoli,
 • prepoznati in razumeti dejavnike in okoliščine, ki šolsko okolje varujejo pred pojavi nasilja in tiste, ki lahko prispevajo k pojavom nasilja,
 • pri načrtovanju strategij za preprečevanje nasilja in za omejevanje njegovih posledic.

Zakaj je na nekaterih šolah nasilja manj, na drugih pa ga je več. Zakaj so nekatere šole bolj uspešne pri preprečevanju nasilja in pri omiljanju njegovih posledic kot druge? Kje je ključ do teh razlik? Kaj je najbolj skupno tistim šolam, ki se uspešno soočajo z nasiljem in ga obvladujejo? Enoznačnega odgovora na ta vprašanja ni. Poznamo pa skupne značilnosti mnogih šol z nizko stopnjo nasilja:

 1. Šole, v katerih je manj nasilja, se nasilja zavedajo.
 2. Šole, v katerih je manj nasilja, znajo prepoznati nasilje, če, ko in kjer se zgodi.
 3. Šole, v katerih je manj nasilja, razumejo, zakaj prihaja do nasilja.
 4. Šole, v katerih je manj nasilja, se z nasiljem spoprimejo in ga ne pometejo pod preprogo.

Te šole so se pripravljene zazreti vase in poiskati odgovore na vprašanja, kot so:

 • kakšne oblike in vrste nasilja se pojavljajo v šoli,
 • kako pogosto je nasilje v šoli,
 • kako resno je nasilje v šoli in kako vpliva na življenje in delo članov šolske skupnosti,
 • kje prihaja do nasilja,
 • kdaj prihaja do nasilja,
 • kdo najpogosteje izvaja nasilje,
 • kdo so najpogostejše žrtve nasilja
 • in druga pomembna z morebitnim nasiljem na šoli povezana vprašanja.

Priročnik je namenjen iskanju odgovorov na ta vprašanja.

V kompletu Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki so še naslednji priročniki:

  

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si