ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

 

LPNNV - LESTVICA POČUTJA OB NASILNEM IN NENASILNEM VEDENJU

 

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik (2008, 2016)

 

Druga, prenovljena izdaja

Izid: januar 2016

 

4 različice lestvice (2 za fante, 2 za dekleta).

Priročnik omogoča neomejeno razmnoževanje vprašalnikov za potrebe šole.

Kategorija: lestvico lahko uporablja učitelj ali svetovalni delavec.

Starostni razpon: 8 do 15 let.

Število postavk: 17.

Čas izponjevanja: 5 do 10 minut.

Čas vrednotenja: 5 minut.

Izpolnjevanje lestvice: samoocenjevanje, ali usmerjeni razgovor (ocenjevalec skozi razgovor vodi otroka, učenca oziroma mladostnika od vprašanja do vprašanja in beleži njegove odgovore v odgovorni list).

Lestvica LPNNV je namenjena ugotavljanju občutij učencev in mladostnikov v okoliščinah, ko so priče nasilnemu ali nenasilnemu reševanju problemov in konfliktov.

Občutki otrok, učencev in mladostnikov ob nasilnem ali nenasilnem vedenju drugih lahko pomembno vplivajo na razvoj in ponotranjanje mehanizmov za uspešno soočanje z različnimi konfliktnimi in frustrirajočimi okoliščinami.

Lestvica je namenjena učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom kot orodje za vpogled v doživljanje in občutke otrok, učencev in mladostnikov, kadar so priče nasilnega ali nenasilnega vedenja, reševanja problemov in konfliktov.

Lestvica LPNNV je uporabna kot pripomoček za prepoznavanje otrok in mladostnikov, ki imajo težave z doživljanjem in občutki ob nasilnem in nenasilnem vedenju drugih; ali kot pripomoček za ugotavljanje splošnih občutkov ob nasilnih in nenasilnih vedenjih v posameznem razredu, skupini, ali na šoli. Uporablja se v okviru vsakdanje pedagoške dejavnosti, ali svetovalnega oziroma preventivnega procesa.

Lestvica LPNNV je namenjena oceni občutkov otrok, učencev in mladostnikov in ni psihodiagnostični inštrument. Če odgovori posameznega otroka, učenca ali mladostnika na lestvici opozorijo na težave z občutki ob nasilnem vedenju drugih, je smiselno razmisliti o poglobljeni analizi in obravnavi teh težav, njihovih vzrokov in posledic.

Lestvica LPNNV je uporabna za individualno ali skupinsko ugotavljanje občutkov otrok, učencev in mladostnikov od 8. do 14. leta starosti (pri mlajših otrocih izponjevanje odgovornega lista poteka tekom usmerjenega razgovora, otrokove odgovore pa beleži ocenjevalec).

 

V kompletu Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci so še naslednji priročniki:

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si