ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

 

KLAV - KRATKA LESTVICA AGRESIVNEGA VEDENJA

 

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik (2008, 2016)

 

Druga, prenovljena izdaja

Izid: januar 2016

 

4 različice lestvic (2 za fante, 2 za dekleta).

Priročnik omogoča neomejeno razmnoževanje vprašalnikov za potrebe šole.

Kategorija: lestvico lahko uporablja psiholog, ali šolski svetovalni delavec, ali drug strokovnjak za svetovanje otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem.

Starostni razpon: 8 do 18 let.

Število postavk: 13.

Čas izponjevanja: 5 minut.

Čas vrednotenja: 5 minut.

Izpolnjevanje lestvice: samoocenjevanje, ali usmerjeni razgovor (ocenjevalec skozi razgovor vodi učenca oziroma mladostnika od vprašanja do vprašanja in beleži njegove odgovore v odgovorni list).

Lestvica KLAV je namenjena ugotavljanju pogostosti in oblik agresivnih vedenj pri učencih, otrocih in mladostnikih. Uporabna je kot pripomoček za prepoznavanje otrok in mladostnikov, ki imajo težave z agresivnim vedenjem in z nadzorom agresivnih impulzov. Primerna je tudi za ugotavljanje splošnih značilnosti in pojavljanja agresivnih vedenj v posameznem razredu, skupini, ali na celotni šoli.

Lestvica KLAV je namenjena učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom kot orodje za vpogled v značilne oblike agresivnega vedenja otrok oziroma mladostnikov. Uporablja se v okviru vsakdanje pedagoške dejavnosti, ali svetovalnega oziroma preventivnega procesa.

Lestvica KLAV je namenjena ugotavljanju pogostosti nekaterih oblik agresivnega vedenja pri otrocih in mladostnikih in ni psihodiagnostični inštrument. Če podatki posameznega otroka ali mladostnika na lestvici KLAV opozorijo na težave na področju agresivnega vedenja, je smiselno razmisliti o poglobljeni analizi in obravnavi teh težav, njihovih vzrokov in posledic.

Lestvica KLAV je primerna za individualno ali skupinsko samoocenjevanje vedenja otrok, učencev in mladostnikov od 8. do 18. leta starosti.

 

V kompletu Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci so še naslednji priročniki:

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si