ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

 

LSNV - LESTVICA STALIŠČ DO NASILNEGA VEDENJA

 

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik (2008, 2016)

 

Druga, prenovljena izdaja

Izid: januar 2016

 

6 različic lestvice (3 za fante, 3 za dekleta).

Priročnik omogoča neomejeno razmnoževanje vprašalnikov za potrebe šole.

Kategorija: lestvico lahko uporablja učitelj ali svetovalni delavec.

Starostni razpon: 9 do 18 let.

Število postavk: celotna lestvica 22, podlestvica sprejemljivost nasilja 11, podlestvica nenasilno reševanje problemov 11.

Čas izponjevanja: celotna lestvica do 10 minut, vsaka podlestvica do 5 minut.

Čas vrednotenja: 5 minut.

Izpolnjevanje lestvice: samoocenjevanje, ali usmerjeni razgovor (ocenjevalec skozi razgovor vodi učenca oziroma mladostnika od vprašanja do vprašanja in beleži njegove odgovore v odgovorni list).

Lestvica LSNV je namenjena ugotavljanju stališč učencev in mladostnikov do nekaterih nasilnih vedenj in ravnanj. Namenjena je učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom kot orodje za vpogled v stališča učencev in mladostnikov do nasilnega vedenja in nasilnega reševanja težav.

Lestvica ima dve podlestvici: sprejemljivost nasilja in nenasilno reševanje problemov. Podlestvici se lahko uporabljata ločeno, ali skupaj v okviru celotne lestvice.

Stališča do nasilja, nasilnega in nenasilnega reševanja problemov imajo več pomembnih posledic. Med drugim se lahko povezujejo z dejanskimi vedenjskimi vzorci učencev in mladostnikov v konfliktnih in frustrirajočih okoliščinah; strpnost do nasilja se lahko povezuje z večjo nagnjenostjo k nasilnemu odzivanju in reševanju problemov.

Podlestvica sprejemljivost nasilja je namenjena ugotavljanju odnosa učencev oziroma mladostnikov do nasilnega reševanja problemov. Ugotavlja stopnjo sprejemanja, upravičevanja in strpnosti do nasilnega odzivanja na dogodke in ljudi.

Podlestvica nenasilno reševanje problemov je namenjena ugotavljanju odnosa učencev oziroma mladostnikov do strategij, ki omogočajo miroljubno, nenasilno razreševanje konfliktnih situacij.
Lestvica LSNV je uporabna kot pripomoček za prepoznavanje učencev in mladostnikov, ki so bolj dovzetni za nasilno reševanje problemov in nasilno ravnanje; ali kot pripomoček za ugotavljanje splošnih stališč do nasilnega vedenja in nenasilnega reševanja problemov v posameznem razredu, skupini, ali na celotni šoli. Uporablja se v okviru vsakdanje pedagoške dejavnosti, ali svetovalnega oziroma preventivnega procesa.

Lestvica LSNV je namenjena oceni stališč učencev in mladostnikov in ni psihodiagnostični inštrument. Če rezultati posameznega učenca ali mladostnika na lestvici LSNV opozorijo na težave na področju odnosa do nasilja, je smiselno razmisliti o poglobljeni analizi in obravnavi teh težav, njihovih vzrokov in posledic.

 

V kompletu Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci so še naslednji priročniki:

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si