ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

 

VPŠ - VPRAŠALNIK POČUTJA V ŠOLI (Občutek varnosti)

 

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik (2008, 2016)

 

Druga, prenovljena izdaja

Izid: januar 2016

 

2 različici lestvice (1 za fante, 1 za dekleta).

Priročnik omogoča neomejeno razmnoževanje vprašalnikov za potrebe šole.

Kategorija: vprašalnik lahko uporablja učitelj ali svetovalni delavec.

Starostni razpon: 8 do 16 let.

Število postavk: 31.

Čas izponjevanja: 10 do 15 minut.

Čas vrednotenja: 5 minut.

Izpolnjevanje lestvice: samoocenjevanje, ali usmerjeni razgovor (ocenjevalec skozi razgovor vodi učenca oziroma mladostnika od vprašanja do vprašanja in beleži njegove odgovore v odgovorni list).

Vprašalnik VPŠ je namenjen ugotavljanju počutja učencev v šoli in ugotavljanju povezave med počutjem ne eni, ter različnimi dogodki, pojavi in odnosi v šoli na drugi strani.

Vprašalnik se osredotoča na počutje učencev v različnih okoliščinah, prostorih in odnosih v šoli. Namenjen je odkrivanju kritičnih dejavnikov, ki lahko prispevajo k slabšemu počutju ali zmanjšanem občutku varnosti učencev. Omogoča prepoznavanje učencev, ki se v šoli ne počutijo dobro, in prepoznavanje tistih elementov šolskega okolja, ki prispevajo k takšnemu počutju.

Vprašalnik je uporaben pripomoček pri načrtovanju podpore učencem, ki se v šoli ne počutijo dobro. Primeren je kot vir podatkov za načrtovanje strategij za zagotavljanje ustreznega okolja za učence in za izboljšanje njihovega počutja v okviru cele šole, posameznih oddelkov ali skupin.

Vprašalnik je namenjen učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom kot pripomoček za razumevanje počutja učencev v šoli. Namenjen je ugotavljanju splošnega počutja učencev in vzrokov za njihovo počutje v šoli.

Na ravni šole je vprašalnik primeren za prepoznavanje dejavnikov, okoliščin, prostorov in ravnanj, ki pri učencih sprožajo neprijetne občutke, za zagotavljanje ustreznega nadzora in za ustrezno preprečevanje neprimenih in ogrožujočih vedenj in ravnanj.

Vprašalnik VPŠ ni psihodiagnostični inštrument. Če odgovori na vprašalniku izpostavijo močne neprijetne občutke pri posameznih učencih ali v večjih skupinah, ali pri posameznih učencih opozorijo na resne težave s splošnim počutjem v šoli, je smiselno razmisliti o poglobljenem pogovoru, analizi in obravnavi vzrokov za te težave.

Vprašalnik VPŠ se uporablja pri otrocih in mladostnikih od 8. leta starosti naprej. Pri mlajših otrocih lahko poteka izpolnjevanje vprašalnika individualno v obliki strukturiranega pogovora.

V kompletu Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci so še naslednji priročniki:

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si