ENG
 
     
     
     
 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

Spremljanje težavnega vedenja

Lestvica znakov hiperaktivnega vedenja

Lestvica znakov težav s pozornostjo

Lestvica znakov opozicionalnega / kljubovalnega vedenja

Priročniki in gradiva z delavnicami

Samozavedanje, samovrednotenje, pozitivna samopodoba (6 do 8 let)

Vedenje, takšno in drugačno (9 do 11 let)

Kakšni smo? (7 do 9 let)

Kakšni smo? (10 do 12 let)

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Vprašalniki in lestvice

Lestvice samopodobe SP

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Spodbujanje grafomotorike

Spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnosti

Starejši priročniki in gradiva

Vprašalniki in lestvice za svetovalno delo

Strani za naročnike

Vstopna stran v Program za spodbujanje razvoja drobno gibalnih, grafomotoričnih in pisalnih spretnost

Vstopna stran za naročnike starejših gradiv

 
 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šoli

Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci

 

VNVŠu - VPRAŠALNIK NASILNEGA VEDENJA V ŠOLI (Verzija za ocenjevalca)

 

Avtor: dr. Kristijan Musek Lešnik (2008, 2016)

 

Druga, prenovljena izdaja

Izid: januar 2016

 

2 različici lestvice (1 za fante, 1 za dekleta).

Priročnik omogoča neomejeno razmnoževanje vprašalnikov za potrebe šole.

Kategorija: vprašalnik lahko uporablja psiholog, ali šolski svetovalni delavec, ali drug strokovnjak za svetovanje otrokom in mladostnikom.

Starostni razpon: 8 do 16 let.

Število postavk: 19.

Čas izpolnjevanja: 10 minut.

Čas vrednotenja: 5 minut.

Izpolnjevanje vprašalnika: učitelj ali druga odrasla oseba, ki dobro pozna otroka in njegovo vedenje v šoli; izjemoma (po presoji svetovalnega delavca) je lahko ocenjevalec vrstnik, v tem primeru vprašalnik izpolnjuje svetovalni delavec ob intervjuju z učencem-ocenjevalcem.

Vprašalnik VNVŠo je namenjen ugotavljanju oblik in pogostosti nasilnih vedenj med otroki in mladostniki. Učitelji, psihologi, šolski svetovalni delavci, svetovalci in drugi strokovnjaki ga lahko uporabljajo kot orodje za:

  • ugotavljanje nagnjenosti k nasilnemu vedenju pri posameznih učencih,
  • ugotavljanje splošne stopnje nasilnega vedenja v šoli
  • ugotavljanje pogostosti nasilniških vedenj in za ugotavljanje, kako dobro učenci razumejo, kaj vse sodi med nasilno vedenje.

Pri učencih, pri katerih pride do nenadnega porasta nasilnih vedenj, lahko vprašalnik pomaga pri iskanju vzrokov za porast pogostosti nasilnih vedenj, in kot orodje pri razvijanju strategij za obvladovanje otrokovih oz. mladostnikovih impulzov in zmanjšanje pojavnosti nasilnih vedenj.

Vprašalnik VNVŠo omogoča primerjavo med opazovalčevo oceno učenčevega vedenja in samooceno, ki jo na vprašalniku VNVŠu poda sam učenec. Ta primerjava omogoča vpogled v kritičnost otroka do lastnega vedenja, in v njegovo splošno razumevanje nasilnega vedenja.

Vprašalnik VNVŠo je uporaben kot pripomoček za prepoznavanje učencev in mladostnikov, ki so bolj dovzetni za nasilno reševanje problemov in nasilno ravnanje; ali kot pripomoček za ugotavljanje splošne prisotnosti nasilnih vedenj in nasilnega reševanja problemov v posameznem razredu, skupini, ali na celotni šoli. Uporablja se v okviru vsakdanje pedagoške dejavnosti, ali svetovalnega oziroma preventivnega procesa za individualno ocenjevanje vedenja otrok, učencev in mladostnikov od 8. do 16. leta.

Vprašalnik VNVŠo je namenjen ocenjevanju prisotnosti različnih oblik nasilnega vedenja pri učencih in ni psihodiagnostični inštrument. Če odgovori ocenjevalca za posameznega učenca ali mladostnika opozorijo na težave na področju zatekanja k nasilnemu reševanju problemov in uporabe nasilja v medosebnih odnosih, je smiselno razmisliti o poglobljeni analizi in obravnavi teh težav, njihovih vzrokov in posledic.

V kompletu Vprašalniki in lestvice za delo s posameznimi učenci so še naslednji priročniki:

 

 

     
     
 
Izbrane misli

 
 

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014, 2016

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si