ENG
 
     
     
     
 

Priročniki in gradiva za delo z otroki in mladostniki

1. TRILETJE

Samozavedanje

Mi in čustva

Mi in drugi

Mi, čuti in čutila

2. TRILETJE

Samopodoba, smovrednotenje

Občutki in čustva - 1. del

Občutki in čustva - 2. del

Mi in drugi - 1. del

Mi in drugi - 2. del

Učinkovito vedenje

3. TRILETJE

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 1. del

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 2. del

Občutki in čustva

Mi in naši odnosi - 1. del

Mi in naši odnosi - 2. del

Vrednote in moralna načela

Učinkovito vedenje

Misli za razmišljanje

 

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

Zbirka dejavnosti za 1. triletje osnovne šole:

MI IN ČUSTVA

(2. izdaja - 2014)

 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Priročnik vključuje 36 delovnih listov.

44 strani.

Izid: 2007 (prva izdaja), 2014 (druga izdaja)

 

Ogled uvodnih strani priročnika

“Mi in čustva” je zbirka dejavnosti z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje doživljanja in zrelega izražanja čustev in občutkov otrok in učencev v prvem triletju osnovne šole.

Vsebina zbirke:

 • izbor različnih dejavnosti za spodbujanje razmišljanja o čustvih in občutkih, o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev
 • aktivnosti za uravnavanje doživljanja čustev in občutkov
 • aktivnosti za spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti
 • 36 delovnih listov

Kazalo dejavnosti :

 1. Besede za čustva
 2. Kako bi se počutil - kako bi se počutila
 3. Krog čustev in občutkov
 4. Pokaži svoja čustva - žalost
 5.  

  Spodbujanje razmišljanja o čustvih

  Spodbujanje razmišljanja o občutkih

  Spodbujanje razmišljanja o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev

  Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti

  Pokaži svoja čustva - jeza
 6. Pokaži svoja čustva - sram
 7. Pokaži svoja čustva - strah
 8. Pokaži svoja čustva – ljubosumnost
 9. Pokaži svoja čustva - veselje
 10. Povej, kako je ...
 11. Najboljša stvar vseh časov
 12. Obrazi občutkov
 13. Moje najljubše stvari
 14. Stvari, ki mi niso všeč
 15. Kaj si želim
 16. Kaj si želim za rojstni dan
 17. Mi je všeč, mi ni všeč
 18. Kaj največkrat čutim
 19. Moja družina
 20. Darila za družino
 21. Kako bi se počutil/počutila
 22. Kako se počutim
 23. Moje najljubše jedi
 24. Velikan
 25. Kadar sem jezen/jezna
 26. Goooool!
 27. Veriga uspehov
 28. Različna čustva
 29. Prepoznavanje čustvenih izrazov

Namen zbirke:

Spodbujanje razmišljanja o čustvih in občutkih, samorefleksije pri doživljanju čustev in občutkov, spodbujanje zrelega izražanja občutkov in čustev, spodbujanje uravnavanja doživljanja in izražanja čustev in občutkov, spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti.

Zbirka dejavnosti “Mi in čustva” omogoča uporabo v razredu v okviru različnih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic. Primerna je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih sklopov, ali za projektno delo. Dejavnosti v zbirki omogočajo:

 • individualno delo in razmišljanje,
 • delo, razmišljanje in pogovor v manjših skupinah, ali
 • delo, razmišljanje in pogovor v celem razredu.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega zbirka dejavnosti:

 • samozavedanje
 • čustva in občutki
 • vzročno-posledične zveze med različnimi dogodki, dražljaji in čustvi
 • razvoj zrelih, primernih, ustreznih načinov izražanja čustev in občutkov
 • uravnavanje doživljanja in izražanja čustev in občutkov
 • razvoj čustvene inteligentnosti

Izbor primernih tem za starost in izkušnje otrok in učencev

Zbirka dejavnosti zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za otroke in učence v prvem triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših otrocih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost.

Širok in delovnih listov omogoča, da izberete vsebine, ki so prilagojene izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Odprtost, širina, avtonomija pri izboru in načrtovanju dejavnosti

Vsebina mape je odprta in pri načrtovanju dejavnosti dopušča široko avtonomijo in ustvarjalnost. Poleg osnovne uporabe delovnih listov odpira različne druge možnosti:

 • razvoj novih, inovativnih dejavnosti na podlagi delovnih listov iz mape,
 • nadgradnja posamezne dejavnosti in delovnega lista s pogovorom o tem, zakaj so stvari, o katerih se pogovarjate, pomembne za življenje,
 • spodbujanje razmišljanja o pomenu uravnoteženega doživljanja in izražanja različnih čustev in občutkov,
 • ugotavljanje, da so neprijetna čustva prav tako del življenja kot prijetna, ne moremo jih preprečiti, lahko pa vplivamo na to, kako se odzovemo nanje in jih izražamo,
 • navezovanje dejavnosti in razmišljanja na aktualne teme, vprašanja, probleme pri otrocih ali v razredu in
 • številne druge možnosti.

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si