ENG
 
     
     
     
 

Priročniki in gradiva za delo z otroki in mladostniki

1. TRILETJE

Samozavedanje

Mi in čustva

Mi in drugi

Mi, čuti in čutila

2. TRILETJE

Samopodoba, smovrednotenje

Občutki in čustva - 1. del

Občutki in čustva - 2. del

Mi in drugi - 1. del

Mi in drugi - 2. del

Učinkovito vedenje

3. TRILETJE

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 1. del

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 2. del

Občutki in čustva

Mi in naši odnosi - 1. del

Mi in naši odnosi - 2. del

Vrednote in moralna načela

Učinkovito vedenje

Misli za razmišljanje

 

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

Zbirka dejavnosti za 2. triletje osnovne šole:

UČINKOVITO VEDENJE

(2. izdaja - 2014)

 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Priročnik vključuje 50 delovnih listov.

58 strani.

Izid: 2007 (prva izdaja), 2014 (druga izdaja)

 

Ogled uvodnih strani priročnika

“Učinkovito vedenje” je zbirka dejavnosti z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje učinkovitih vzorcev vedenja pri učencih v drugem triletju osnovne šole.

Vsebina zbirke:

 • izbor različnih dejavnosti in delavnic za spodbujanje in utrjevanje pozitivnih vedenjskih vzorcev
 • izbor različnih dejavnosti in delavnic za uravnavanje neprimernega, manj prilagojenega in motečega vedenja
 • 50 delovnih listov
 

Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev

Uravnavanje neprimernega vedenja

Kazalo dejavnosti:

 1. Ko stvari ne gredo po naše
 2. Skrbi zaradi sprememb
 3. Pesimizem
 4. Kako se “odskrbimo”
 5. Skrbi, ki so izginile
 6. Kartice za igro vlog
 7. Nenapisana pravila v družinah
 8. Kako v družini izražamo čustva
 9. Če zaupamo napačnim ljudem
 10. Tožarjenje
 11. Pogovarjanje o problemih
 12. Bodimo opaženi
 13. Kako sem obnašal danes, Kako sem obnašala danes
 14. Kako sem obnašal ta teden, Kako sem obnašala ta teden
 15. Prepiral sem se, Prepirala sem se
 16. Kadar sem jezen, Kadar sem jezna
 17. Pravila
 18. Pravila v razredu
 19. 50 dobrih dejanj
 20. Prepiranje
 21. Reševanje problemov
 22. Načini reševanja problemov
 23. Kako začnemo pogovor
 24. Kaj pomaga pri jezi
 25. Sprejemanje in zavračanje
 26. Omalovaževanje
 27. Značke za sošolce
 28. Pravila za razredne sestanke
 29. Pozitivno gledanje na stvari
 30. Je to tožarjenje?
 31. Jezne besede
 32. Odnosi v razredu
 33. Ali so to naredili nalašč?
 34. Govorica jeze
 35. Razredni dogovor

Namen zbirke:

Spodbujanje učinkovitih navad, spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev in uravnavanje neprimernega vedenja.

Zbirka dejavnosti “Učinkovito vedenje” omogoča uporabo v razredu v okviru različnih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic. Primerna je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih sklopov, ali za projektno delo. Dejavnosti v zbirki omogočajo:

 • individualno delo in razmišljanje,
 • delo, razmišljanje in pogovor v manjših skupinah, ali
 • delo, razmišljanje in pogovor v celem razredu.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega zbirka dejavnosti:

 • vedenje
 • navade
 • pozitivni vedenjski vzorci
 • uravnavanje vedenja
 • samonadzor vedenja
 • neprimerno vedenje

Izbor primernih tem za starost in izkušnje otrok in učencev

Zbirka dejavnosti zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v drugem triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših učencih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost.
Širok in delovnih listov omogoča izbiro vsebin, ki so najbližje izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Odprtost, širina, avtonomija pri izboru in načrtovanju dejavnosti

Vsebina mape je odprta in pri načrtovanju dejavnosti dopušča široko avtonomijo in ustvarjalnost. Poleg osnovne uporabe delovnih listov odpira različne druge možnosti:

 • razvoj novih, inovativnih dejavnosti na podlagi delovnih listov iz mape,
 • nadgradnja posamezne dejavnosti in delovnega lista s pogovorom o tem, zakaj so stvari, o katerih se pogovarjate, pomembne za življenje,
 • spodbujanje razmišljanja o povezanosti med našim vedenjem in odnosom, ki ga imajo drugi do nas,
 • spodbujanje razmišljanja o pomenu razvijanja učinkovitih in sprejemljivih navad in vedenjskih vzorcev,
 • spodbujanje razmišljanja o pomenu spreminjanja neustreznih, nekonstruktivnih, škodljivih in nesprejemljivih navad in vedenj,
 • navezovanje dejavnosti in razmišljanja na aktualne teme, vprašanja, probleme pri otrocih ali v razredu in
 • številne druge možnosti.

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si