ENG
 
     
     
     
 

Priročniki in gradiva za delo z otroki in mladostniki

1. TRILETJE

Samozavedanje

Mi in čustva

Mi in drugi

Mi, čuti in čutila

2. TRILETJE

Samopodoba, smovrednotenje

Občutki in čustva - 1. del

Občutki in čustva - 2. del

Mi in drugi - 1. del

Mi in drugi - 2. del

Učinkovito vedenje

3. TRILETJE

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 1. del

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 2. del

Občutki in čustva

Mi in naši odnosi - 1. del

Mi in naši odnosi - 2. del

Vrednote in moralna načela

Učinkovito vedenje

Misli za razmišljanje

 

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

Zbirka dejavnosti za 1. triletje osnovne šole:

MI IN DRUGI

(2. izdaja - 2014)

 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Priročnik vključuje 40 delovnih listov.

47 strani.

Izid: 2007 (prva izdaja), 2014 (druga izdaja)

 

Ogled uvodnih strani priročnika

“Mi in drugi - 1. triletje” je zbirka dejavnosti z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje razvoja socialnih kompetenc otrok in učencev v prvem triletju osnovne šole.

Vsebina zbirke:

 • izbor dejavnosti in delavnic za spodbujanje razvoja socialnih veščin in kompetenc, prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, sodelovalnega in timskega dela
 • aktivnosti in dejavnosti za spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev in uravnavanje neprimernega vedenja
 • aktivnosti in dejavnosti s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike
 • aktivnosti in dejavnosti s področja razvoja človeških vrednot in moralnih načel
 • 40 delovnih listov

Kazalo dejavnosti :

 1. Moja prijateljstva
 2. Všeč sem si, všeč sem ti
 3. Kaj nam je všeč pri tebi - velika skupina
 4. Prijateljska dlan
 5. Moj posebni prijatelj/prijateljica
 6. Velikan
 7.  

  Aktivnosti in delavnice s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike

  Spodbujanje razvoja socialnih veščin

  Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, uravnavanje neprimernega vedenja

  Spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije

  Spodbujanje razvoja vrednot in moralnega presojanja

  Spodbujanje sodelovalnega in timskega dela

  Prijateljska zgodba
 8. Vsak je dober pri čem
 9. Bodimo opaženi
 10. Tožarjenje
 11. Iskanje razlik
 12. Kdo je drugačen
 13. Skupnosti in skupine
 14. Prepiral sem se
 15. Kadar sem jezen
 16. Pravila
 17. Pravila v razredu
 18. 50 dobrih dejanj
 19. Sestavljanje skupin
 20. Razmišljanje o skupinskem delu
 21. Kako sem obnašal danes
 22. Kako sem obnašal ta teden
 23. Kaj je pravičnost
 24. Kaj je poštenost
 25. Kaj je spoštovanje
 26. Kaj je odgovornost
 27. Kaj je sočutje
 28. Kaj je prijateljstvo
 29. Kaj je strpnost
 30. Kaj je pogum
 31. Kaj je iskrenost
 32. Kaj je miroljubnost

Namen zbirke:

Spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev in uravnavanje neprimenega vedenja, spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, spodbujanje sodelovalnega in timskega dela; spodbujanje samorefleksije in razvoja na področju družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike; spodbujanje razvoja temeljnih človeških vrednot in moralnih načel.

Zbirka dejavnosti “Mi in drugi - 1. triletje” omogoča uporabo v razredu v okviru različnih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic. Primerna je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih sklopov, ali za projektno delo. Dejavnosti v zbirki omogočajo:

 • individualno delo in razmišljanje,
 • delo, razmišljanje in pogovor v manjših skupinah, ali
 • delo, razmišljanje in pogovor v celem razredu.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega zbirka dejavnosti:

 • družinski in prijateljski odnosi in dinamika
 • socialne spretnosti in kompetence
 • pozitivni vedenjski vzorci in neprimerno vedenje
 • prosocialno vedenje, altruizem, empatija
 • vrednote in moralno presojanje
 • sodelovalno in timsko delo

Izbor primernih tem za starost in izkušnje otrok in učencev

Zbirka dejavnosti zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za otroke in učence v prvem triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših otrocih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost.
Širok in delovnih listov omogoča, da izberete vsebine, ki so prilagojene izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Odprtost, širina, avtonomija pri izboru in načrtovanju dejavnosti

Vsebina mape je odprta in pri načrtovanju dejavnosti dopušča široko avtonomijo in ustvarjalnost. Poleg osnovne uporabe delovnih listov odpira različne druge možnosti:

 • razvoj novih, inovativnih dejavnosti na podlagi delovnih listov iz mape,
 • nadgradnja posamezne dejavnosti in delovnega lista s pogovorom o tem, zakaj so stvari, o katerih se pogovarjate, pomembne za življenje,
 • spodbujanje razmišljanja o pomenu medosebnih odnosov, o pomenu prijateljstva, o pomenu dobrih in podpornih odnosov v družini,
 • spodbujanje razmišljanja o tem, kako se odnos, ki ga imamo do drugih, povezuje z odnosom, ki ga imajo drugi do nas,
 • navezovanje dejavnosti in razmišljanja na aktualne teme, vprašanja, probleme pri otrocih ali v razredu in
 • številne druge možnosti.

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si