ENG
 
     
     
     
 

Priročniki in gradiva za delo z otroki in mladostniki

1. TRILETJE

Samozavedanje

Mi in čustva

Mi in drugi

Mi, čuti in čutila

2. TRILETJE

Samopodoba, smovrednotenje

Občutki in čustva - 1. del

Občutki in čustva - 2. del

Mi in drugi - 1. del

Mi in drugi - 2. del

Učinkovito vedenje

3. TRILETJE

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 1. del

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 2. del

Občutki in čustva

Mi in naši odnosi - 1. del

Mi in naši odnosi - 2. del

Vrednote in moralna načela

Učinkovito vedenje

Misli za razmišljanje

 

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

 

Zbirka dejavnosti za 1. triletje osnovne šole:

MI, ČUTI IN ČUTILA

(2. izdaja - 2014)

 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Priročnik vključuje 41 različnih dejavnosti.

48 strani.

Izid: 2007 (prva izdaja), 2014 (druga izdaja)

 

Ogled uvodnih strani priročnika

“Mi, čuti in čutila” je zbirka dejavnosti z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za raziskovanje sveta čutov in čutil.

Vsebina zbirke:

 • navodila za vodenje delavnic za spoznavanje in raziskovanje čutov
 • nekaj besed o čutih in čutilih
 • izbor različnih dejavnosti za raziskovanje čutov in čutil
 • 36 delovnih listov / delavnic

Kazalo dejavnosti :

 1. Navodila za vodenje delavnic za spoznavanje in raziskovanje čutov
 2. Nekaj besed o čutih in čutilih
 3. Zabavni obrazi
 4. Kako bi čutili, če bi bili živali
 5. Kaj če ne bi imeli katerega od čutov
 6.  

  Raziskovanje čutov in čutil

  Spodbujanje razmišljanja o čutih

  Spodbujanje razmišljanja o čutilih

  Spodbujanje pozornosti na različne dražljaje

  Vohamo vonje v naši okolici
 7. Vonj in okus gresta z roko v roki
 8. Moji najljubši vonji
 9. Lestvica vonjev
 10. Primerjave vonjev
 11. Naredimo svojo dišavo
 12. Poslušamo zvoke v naši okolici
 13. Sestavljeni zvoki
 14. Kakšno glasbo imamo radi
 15. Glasba in razpoloženje
 16. Glasba in predstave
 17. Predmeti in zvoki
 18. Kaj povzroča ta zvok
 19. Gledamo barve v naši okolici
 20. Kje najdemo te barve
 21. Barve letnih časov
 22. Lestvica barv
 23. Primerjave barv
 24. Barve in počutje
 25. Slepa pega
 26. Kako so sestavljene barve
 27. Tipamo predmete v naši okolici
 28. Grobo in fino
 29. Drobno in veliko
 30. Lahko in težje
 31. Oglato in zaobljeno
 32. Vlažno in mastno
 33. Trdo in mehko
 34. Jabolko in krompir
 35. Moje najljubše jedi (in tiste manj ljube)
 36. Zemljevid jezika
 37. Nekateri okusi gredo skupaj, drugi pa ne

Namen zbirke:

Spodbujanje raziskovanja in spoznavanja čutov in čutil, spodbujanje razmišljanja o čutih, čutilih, svetu zaznav in dražljajev.

Zbirka dejavnosti “Mi, čuti in čutila” omogoča uporabo v razredu v okviru različnih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic. Primerna je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih sklopov, ali za projektno delo. Dejavnosti v zbirki omogočajo:

 • individualno delo in razmišljanje,
 • delo, razmišljanje in pogovor v manjših skupinah, ali
 • delo, razmišljanje in pogovor v celem razredu.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega zbirka dejavnosti:

 • splošno razumevanje čutil in čutov
 • vid
 • voh
 • sluh
 • tip
 • okus

Izbor primernih tem za starost in izkušnje otrok in učencev

Zbirka dejavnosti zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za otroke in učence v vrtcu in v prvem triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri starejših otrocih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost.

Širok in delovnih listov omogoča, da izberete vsebine, ki so prilagojene izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Odprtost, širina, avtonomija pri izboru in načrtovanju dejavnosti

Vsebina mape je odprta in pri načrtovanju dejavnosti dopušča široko avtonomijo in ustvarjalnost. Poleg osnovne uporabe delovnih listov odpira različne druge možnosti:

 • razvoj novih, inovativnih dejavnosti na podlagi delovnih listov iz mape,
 • nadgradnja posamezne dejavnosti in delovnega lista s pogovorom o tem, zakaj so stvari, o katerih se pogovarjate, pomembne za življenje,
 • spodbujanje razmišljanja o pomenu različnih čutil in čutov,
 • spodbujanje razmišljanja o pomenu različnih dražljajev in zaznav, o povezavah med zaznavanjem, čuti ter občutki in čustvi,
 • spodbujanje razmišljanja o povezavah med dražljaji in zaznavami, o tem, kako se učimo zaznavati in si razlagati različne dražljaje,
 • navezovanje dejavnosti in razmišljanja na aktualne teme, vprašanja, probleme pri otrocih ali v razredu in
 • številne druge možnosti.

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si