ENG
 
     
     
     
 

Priročniki in gradiva za delo z otroki in mladostniki

1. TRILETJE

Samozavedanje

Mi in čustva

Mi in drugi

Mi, čuti in čutila

2. TRILETJE

Samopodoba, smovrednotenje

Občutki in čustva - 1. del

Občutki in čustva - 2. del

Mi in drugi - 1. del

Mi in drugi - 2. del

Učinkovito vedenje

3. TRILETJE

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 1. del

Samopodoba, samovrednotenje, identiteta, cilji - 2. del

Občutki in čustva

Mi in naši odnosi - 1. del

Mi in naši odnosi - 2. del

Vrednote in moralna načela

Učinkovito vedenje

Misli za razmišljanje

 

 
 

 

 

Katalog in naročilnica

 

 

 

 

 

Zbirka dejavnosti za 3. triletje osnovne šole:

MISLI ZA RAZMIŠLJANJE

(2. izdaja - 2014)

 

Avtorja: dr. Kristijan Musek Lešnik, dr. Petra Lešnik Musek

Priročnik vključuje 40 delovnih listov.

48 strani.

Izid: 2007 (prva izdaja), 2014 (druga izdaja)

 

Ogled uvodnih strani priročnika

“Misli za razmišljanje” je zbirka dejavnosti z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanuje razmišljanja učencev in dijakov o pomembnih življenjskih, etičnih in moralnih vprašanjih.

Vsebina zbirke:

 • izbor različnih misli bolj ali manj znanih osebnosti iz zgodovine in današnjih dni o pomembnih življenjskih vprašanjih
 • 4 strani izbranih misli in citatov
 • 40 delovnih listov s tremi izbranimi citati in vprašanji za spodbujanje razmišljanja o vprašanjih, o katerih govorijo ti citati (primeri delovnih listov: Delovni list 10, Delovni list 18, Delovni list 26)
 

Spodbujanje razmišljanja o pomembnih življenjskih vprašanjih

Spodbujanje razmišljanja o pomembnih etičnih vprašanjih

Namen zbirke:

Spodbujanje razmišljanja o sebi in o svojih potencialih, razmišljanja o pomembnih življenjskih vprašanjih in dilemah.

Zbirko dejavnosti “Misli za razmišljanje” lahko uporabite v razredu v okviru različnih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic. Primerna je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje ene ali več šolskih ur, ali za projektno delo. Dejavnosti v zbirki omogočajo:

 • individualno delo in razmišljanje,
 • delo, razmišljanje in pogovor v manjših skupinah, ali
 • delo, razmišljanje in pogovor v celem razredu.

Vzgojno-izobraževalna področja, na katera posega zbirka dejavnosti:

 • razvoj identitete
 • kritično mišljenje
 • vrednote in etika
 • moralno presojanje
 • osebna rast

Izbor primernih tem za starost in izkušnje otrok in učencev

Zbirka dejavnosti zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v drugem triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših učencih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost.
Širok in delovnih listov omogoča izbiro vsebin, ki so najbližje izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Odprtost, širina, avtonomija pri izboru in načrtovanju dejavnosti

Vsebina mape je odprta in pri načrtovanju dejavnosti dopušča široko avtonomijo in ustvarjalnost. Poleg osnovne uporabe delovnih listov odpira različne druge možnosti:

 • spodbujanje razmišljanja o okoliščinah, v katerih je nastala posamezna misel (iskanje podatkov o avtorju, njegovekm življenjepisu, izkušnjah, zgodovinski vlogi, o širših zgodovinskih in družbenih okoliščinah, duhu časa ...),
 • spodbujanje razmišljanja o univerzalnosti in nezastaranju nekaterih pomembnih človeških načel, vrednot in motivov,
 • spodbujanje razmišljanja o tem, kako je sodobni človek z vprašanji, ki ga tarejo, podoben svojim predhodnikom izpred desetletij, stoletij, tisočletij,
 • spodbujanje razmišljanja o pomenu vrednot, etike, moralnih načel,
 • spodbujanje razmišljanja o pomenu zastavljanja in uresničevanja osebnih ciljev in
 • številne druge možnosti.

 

 
   

Nazaj na vrh

 

   

© dr. Kristijan Musek Lešnik, 2011, 2014

IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p., Požarnice 26d, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-pošta: publikacije@ipsos.si